Inhalt

ویروس کرونا: اتریش در حالت تعطیل

تیم ADVANTAGE AUSTRIA در این دوران چالش برانگیز نیز در کنار شما است. چراکه شرکای قابل اعتماد در تجارت خارجی تقریبا به همان اندازه محصولات خوب، مهم هستند. 

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

دومین موج شیوع کووید-19 اتریش را نیز در بر گرفت با آنکه این کشور بحران فصل بهار را بسیار بهتر از سایر جوامع اقتصادی پشت سر گذاشت. با اینحال، دولت فدرال دستور تعطیلی تا 6 دسامبر را تصویب نمود.

این دستور از طرفی فشار وارده بر سیستم درمان را کاهش داده و از طرف دیگر باعث حفاظت از مردم شد، اما با تمام قدرت بر اقتصاد اتریش فشار آورد. بنابراین از تمام ملت اتریش، زن و مرد، درخواست شد تا دستورالعمل های بهداشتی را کاملا رعایت نمایند تا کسادی اقتصادی برای شرکت ها را تا حد امکان کاهش دهند. جهت پائین آوردن ضررهای اقتصادی بسته های حمایتی هدفمندی ایجاد شد. 

در این تعطیلی قوانین اکید برای خروج در کل روز در نظر گرفته شد. کلیه مراکز تفریحی، پذیرائی و فرهنگی بسته شده و هتل ها تنها پذیرای مهمانان تجاری بودند. گردهمائی ها ممنوع شدند. ورود به اماکن تجاری و شرکت های خدماتی به منظور خرید کالا یا استفاده از خدمات در ارتباط با اندام بدن ممنوع شد. فعالیت های شغلی می بایست حتی المقدور بصورت دورکاری صورت می پذیرفتند.

با این حال، ارائه سایر خدمات و نیز ارسال کالا مجاز بود. شرکت های تولیدی، زیرساخت های حیاتی یا تدارکات اساسی در طی دوران بحران همچنان به فعالیت خود ادامه دادند تا کشور، زنجیره های تأمین و تولید دچار فروپاشی نشوند. 

تمامی این اقدامات اصولی و حیاتی صورت گرفتند تا تاثیرات مخرب کووید-19 بر سلامتی با سرعت ممکن تحت کنترل درآمده و غلبه اقتصاد اتریش بر این همه گیری در کمترین زمان ممکن، امکانپذیر شود. 

به کسب اطلاعات پیرامون اقتصاد، وضعیت اجتماعی و سلامتی اتریش و پایداری شرکت های اتریشی در برابر بحران بپردازید. اطلاعات بیشتر در خصوص پیشرفت ها و فرصت های همکاری را از تیم ADVANTAGE AUSTRIA در کشور خود جویا شوید.