Inhalt

متخصصان اتریشی در نبرد با کووید-19

شرکت های اتریشی راهکارهای سفارشی و مبتکرانه ای جهت مقابله با بحران کرونا ارائه می دهند. 


© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

بحران کرونا هنوز بر همه جا حاکم بوده و یکی از مهم ترین موضوعات گفتگو است.

به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن شیوع ویروس کرونا، در هفته ها و ماه های آتی نیز شرایط خاص ما را همراهی خواهد کرد و برای مقابله با این امر نیاز به ایده های نوآورانه و راه حل های مناسب است.

ما شرکت هایی از اتریش را به شما معرفی می نمائیم که محصولات آنها در حال حاضر بویژه با شرایط موجود مرتبط هستند، در زمینه های پزشکی-فنی، درمان و آزمایش داروئی یا راه حل های خاص فناوری اطلاعات هم برای اهداف پزشکی و هم اهداف فنی تولید.

در صفحات زیر، ایده های نوآورانه شرکت های اتریشی ، به ویژه در دوران کووید-19 را مطالعه کنید و از دانش ویژه ای که حتی در سطح بین المللی نیز در خط مقدم است، بهره مند شوید:

دانش فنی اتریش کووید-19 را شکست می دهد (PDF, 5.8MB)