Inhalt

"100 استارتاپ راه اندازی شده در اتریش" - کتابی پر از داستان های موفقیت

یک نشریه جدید داستان های موفقیت در صحنه استارتاپ های اتریش را به نمایش می گذارد. شرکت های معرفی شده در این کتاب با رای جامعه انتخاب شده اند.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

بنا بر اظهارات TechCrunch، یکی از مهم ترین رسانه های بین المللی فناوری، صحنه استارتاپ اتریش در حال ظهور و صعود بوده و شهر وین به سرعت در حال تبدیل شدن به مرکز استارتاپ های اروپا است. بررسی دقیق استارتاپ های اتریش در سال 2019 ثابت می کند که این عرصه نه تنها از نرخ رشد حدود 40٪ برخوردار است، بلکه 90% گردش مالی آن در خارج از کشور صورت می گیرد.

در حال حاضر 100 استارتاپ منتخب به شکل نسخه چاپی در صحنه بین المللی به نمایش گذاشته شده اند. این کتاب دیدگاه هایی در مورد روح مبتکر، استعدادها و جذابیت های صحنه استارتاپ در اتریش ارائه می دهد.

هر شرکت داستان موفقیت خود را در 240 صفحه از کتاب، با ارائه جزئیات استراتژی تاسیس و رشد خود و گزارش در مورد سرمایه گذاری، بودجه، درس های آموخته شده و پاسخ به پاندمی COVID19 را بازگو می کند.

استارتاپ های معرفی شده در 10 بخش فعال هستند، از کالاهای مصرفی و هوش مصنوعی، رباتیک و ماهیت اشیاء گرفته تا فناوری سلامت، فناوری مالی، فناوری تحصیلی، تحرک و جابجائی و انرژی.

این کتاب با حمایت وزارت فدرال اتریش در امور دیجیتال و اقتصاد و اتاق بازرگانی اتریش و سایر مشارکت کنندگان انتشار یافته است.

سفارش این کتاب از طریق لینک انتشارات

 publications outlet of the Home Town Media 

امکان پذیر است.