Inhalt

آینده ساخت و ساز 2021: پایداری در بخش ساخت و ساز - کنفرانس بین المللی و رویداد ملاقات های B2B، آنلاین، 23 مارس 2021

تمرکز این کنفرانس بر روی آخرین فناوری ها و مواد، مبادله ایده های پروژه و پیوند دادن شرکت ها،  کارشناسان و شرکای بالقوه همکاری خواهد بود.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

ADVANTAGE AUSTRIA و شبکه  
 Enterprise Europe Network

این کنفرانس انحصاری و پلتفرم B2B را سازماندهی نموده اند.

کنفرانس امسال به بررسی موضوع پایداری در بخش ساخت و ساز پرداخته و سخنرانی های اصلی و بحث های میزگردی آن پیرامون موضوعات زیر است:


• شهرهای هوشمند و شهرنشینی جهانی
• ساخت و ساز با مصرف بهینه انرژی (خانه های مثبت، صفر و منفعل)
• ساخت و ساز سبز و اقلیم های کوچک شهری
• منابع انرژی تجدید پذیر (خورشیدی ، PV ، زمین گرمایی و غیره)
• مصالح ساختمانی زیست محیطی و کم آلاینده از جمله بازیافت و زندگی سالم
• استفاده از مصالح ساختمانی ترکیبی
• مسکن اجتماعی و توسعه شهری آگاهانه

رویداد ملاقات های بین المللی B2B فرصتی برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا با شرکت ها و موسسات تحقیقاتی در زمینه های ساخت و ساز، مهندسی عمران، ساخت الوار، مصالح ساختمانی، طراحی داخلی و فناوری ساختمان ارتباط برقرار کنند.


شرکت در کنفرانس و گفتگوهای B2B رایگان است.
این کنفرانس به زبان کنفرانس برگزار می  شود.

کنگره بین المللی وین برای ساخت و ساز پایدار 

 International BauZ! Congress – Vienna Congress for Sustainable Building 

در روزهای 24 و 25 مارس 2021، بلافاصله پس از کنفرانس آینده ساخت و ساز 2021 برگزار می گردد. 

برای شرکت در این دوره به صورت رایگان، کافی است پروفایل حاوی اطلاعات خود را به وب سایت زیر ارسال نمائید:  

 event website for the Future of Building 2021.