Inhalt

کنفرانس هوش مصنوعی کاربردی: کنفرانس 28-25 مه 2021، کنفرانس مجازی B2B - بگذارید هوش مصنوعی کاربردی  در جهت پیشبرد کسب و کار شما عمل کند!

AAIC 2021 با این شعار، به اطلاع رسانی در خصوص کاربردهای واقعی هوش مصنوعی در شرکت ها پرداخته و فرصت های ایجاد شبکه با شرکت کنندگان بین المللی را فراهم می آورد. 

© WKÖ/ADVANTAGE AUSTRIA
© WKÖ/ADVANTAGE AUSTRIA
listen

مدتی است هوش مصنوعی (AI) برای شرکت ها در زمینه های مختلف صنعت به یک واقعیت تبدیل شده است. هنوز در مورد فناوری ها و موارد استفاده خاص که در پشت چتر این مفهوم پنهان است، وضوح کافی وجود ندارد.

هوش مصنوعی مجموعه ای از ابزارهای موجود در شرکت ها است. اما برای استفاده معنادار و سودآور و پیاده سازی موثر آن در فرآیندها و ساختارهای موجود، شرکت ها گاهی فاقد تجربه بوده و تامین کنندگان، دانش دامنه ای لازم را به آنها ارائه می دهند.

کنفرانس هوش مصنوعی کاربردی

Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC)

بر مبادله بین توسعه دهندگان راه حل های هوش مصنوعی و کاربران آنها تمرکز دارد و موارد استفاده واقعی آن را در شرکت های حقیقی برجسته می کند. بنابراین AAIC نقطه آغازین استراتژی های هوش مصنوعی شخصی، منبع الهام برای ایده های جدید تجاری، برای همکاری ها و بازاری برای رهبری ها و پروژه های جدید مربوط به هوش مصنوعی است. 

این کنفرانس ارائه می دهد:

  • سخنرانی های سخنرانان بین المللی
  • گفتگوهای پدیوم با کارشناسان صنایع مختلف
  • بیش از 1000 شرکت کننده از بیش از 70 کشور
  • جلسات B2B مجازی 1: 1 بین همه شرکت کنندگان 
  • کارگاه های آموزشی عمق نگر

کنفرانس هوش مصنوعی کاربردی2021  

AI Austria

توسط ADVANTAGE AUSTRIA برنامه ریزی شده و از جانب go-international (ابتکار مشترک وزارت فدرال اتریش برای دیجیتال سازی و موقعیت تجاری و اتاق بازرگانی اتریش) و

Enterprise Europe Network

حمایت می شود. 

این کنفرانس به زبان انگلیسی برگزار می گردد. 

شرکت و ثبت نام رایگان است. اطلاعات دقیق تر در خصوص این رویداد به همراه ثبت نام و برنامه را در وب سایت کنفرانس مطالعه نمائید: 

 Konferenz-Website