Inhalt

فرانشیز اکسپو 21: 4 الی 6 نوامبر 2021 در فرانکفورت آلمان و بصورت آنلاین

نمایشگاه فرانشیز اتریش و فرانشیز اکسپو فرانکفورت در سال 2021 با یکدیگر ادغام شده تا به بزرگ ترین 

اکسپوی فرانشیز در منطقه آلمانی زبان تبدیل شوند. 

© MFV/Comexposition
© MFV/Comexposition
listen

دوران فوق العاده نیاز به اقدامات فوق العاده دارد. به همین دلیل، نمایشگاه فرانشیز اتریش و اکسپوی فرانشیز فرانکفورت آلمان برای اولین بار نیروهای خود را به یکدیگر پیوند زده و به طور مشترک تنها و بزرگ ترین نمایشگاه فرانشیز (FEX21) را در منطقه آلمانی زبان در سال 2021 سازماندهی می کنند.

از 4 تا 6 نوامبر، FEX21 به صورت نسخه ترکیبی به صورت زنده در فرانکفورت و همزمان به صورت آنلاین برگزار می شود.

برای برگزارکنندگان هر دو نمایشگاه، تمرکز اصلی همواره بر ایجاد یک نقطه ملاقات منحصر به فرد و کاملی است که به یک اندازه مورد استقبال غرفه داران و بازدید کنندگان قرار گیرد.

این نکته را می توان در نمایشگاه 2019 تجربه کرد، جایی که 150 مارک بین المللی توانستند خود را به 3000 بازدید کننده از 54 کشور معرفی کنند. در سال گذشته یک نسخه کاملا آنلاین برگزار شد. امسال، با ترکیب نمایشگاه واقعی با نمایشگاه مجازی، از یک طرف برگزاری نمایشگاه تضمین شده و از طرف دیگر به همه دست اندرکاران فرصت های مختلف مشارکت ارائه داده می شود. 


در این دوران خارق العاده، صنعت فرانشیز دائماً در حال پیشرفت است. این مسئله توسط آمار و ارقام انجمن فرانشیز اتریش، ÖFV نیز به اثبات رسیده است.

حدود 480 سیستم فرانشیز در بازار اتریش با مجموع 9،400 دریافت کننده فرانشیز و 11،700 دفتر وجود دارد. حق فرانشیز به طور فزاینده ای به عنوان شکل جالب توجهی از استقلال در نظر گرفته می شود.

در خصوص نمایشگاه

مارک های شناخته شده ای مانند مک دونالد، تریومف، لئونیداس، بادی استریت، آنکربروت، بورگریستا و همچنین سیستم های جوان مانند بیوجنا یا استورباکس در این نمایشگاه شرکت دارند. بازدید کنندگان قادر خواهند بود مارک های موفق از همه صنایع در تمام سطوح سرمایه گذاری را بیایند. غرفه داران به طور مداوم در وب سایت این رویداد به روزرسانی می شوند.

Veranstaltungswebsite

این نمایشگاه برای کسانی مناسب است که در نظر دارند با حق فرانشیز به استقلال رسیده یا شرکت هایی که مایل هستند خود را گسترش دهند یا سرمایه گذاران در کل صحنه فرانشیز.

© MFV/Roland Unger
© MFV/Roland Unger

our news