Inhalt

کسب و کار المپیکی اتریش

بیش از 1400 شرکت اتریشی سالانه کالاها، خدمات و فناوری ها خود را به ژاپن صادر می کنند. بدین طریق  آنها جزء شرکای مهم المپیک تابستانی 2020 توکیو بشمار می روند. 

© ÖOC
© ÖOC
listen

به طور کلی شرکت های اتریشی  در رویدادهای مهم ورزشی در موقعیت برجسته ای قرار دارند: نفس ها را در سینه حبس می کنند! 

عکس های هوایی خیره کننده از موفقیت های برجسته ورزشی توسط سیستم های دوربین اتریشی برداشته می شوند. یک شرکت اتریشی ساخت اقامتگاه ها برای سکونت کمیته ها و تیم های ورزشی بسیاری از کشورها و حامیان مالی شرکت های بزرگ بین المللی را بر عهده دارد. و اینها فقط دو نمونه قابل توجه هستند.


ADVANTAGE AUSTRIA شریک پرافتخار خانه دیجیتالی اتریش در بازی های تابستانی المپیک است و برای ورزشکاران اتریشی و نیز شرکت های اتریشی آرزوی موفقیت در ژاپن را دارد: بگذارید بازی ها آغاز شوند!