Inhalt

قهرمانان جهان متولد شده: اتریش به روندسازان خود می بالد

جوایز به 27 شرکت اتریشی اخیراً تأسیس شده که از زمان تأسیس خود استراتژی بین المللی سازی را دنبال کرده اند، تعلق گرفت.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

ADVANTAGE AUSTRIA جوایز «قهرمانان جهانی متولد شده» 2021 را به 27 شرکت اتریشی که اخیراً تأسیس شده اند، اهدا نمود.

این جوایز به شرکت‌های نوپا (تاسیس‌شده در سال 2015 یا بعد از آن) تعلق گرفت که از همان ابتدا ردپای جهانی خود را حفظ کرده‌ و محصولات و خدمات نوآورانه ارائه می‌کنند و به رشد سریع بین‌المللی دست می‌یابند.

برندگان جوایز شجاع هستند، بزرگ فکر می کنند و می دانند کل جهان بازار آنها است - و این راز موفقیت آنها بشمار می آید. همچنین نشان دهنده آمادگی برای پذیرش ریسک اضافی به منظور دستیابی به رشد سریعتر، همراه با استفاده از منابع لازم و مهارت های اجرایی برای تطبیق سریع با بازارهای مربوطه است.

با این حال، همه برندگان جایزه یک نقطه اشتراک دارند. آنها به عنوان تغییر دهنده بازی در زمینه های مربوطه عمل می کنند و با دستاوردهای استثنایی خود به عنوان مبتکر، شهرت اتریش را به عنوان یک مکان تجاری بالا می برند.

در نسخه ویژه مجله FRESH VIEW ما درباره قهرمانان جهانی متولد شده بیشتر بدانید.

FRESH VIEW Special edition: Austria’s Born Global Champions VII (PDF, 2.7MB)