Inhalt

روزهای جهانی تحرک 2021: کنفرانس مجازی، 13 الی 15 دسامبر 2021

اتریش یکی از کشورهای برتر در زمینه تحرک است. این رویداد سه روزه مجازی، اطلاعاتی در خصوص گرایشات و ابتکارات به روز در اختیار علاقمندان قرار می دهد. 

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

روزهای جهانی تحرک، 1000 شرکت و متخصص از 60 کشور از سراسر جهان را به یکدیگر ارتباط می دهند. 

از بین المللی بودن این رویداد برای گسترش شبکه تجاری خود و یافتن شرکای تجاری جدید استفاده کنید. قهرمانان جهانی، رهبران بازار، نوآوران، استارت‌آپ‌ها و غیره راه‌حل‌های حرکتی نوآورانه را ارائه می‌کنند.

این رویداد مجازی به علاقمندان از سراسر جهان این فرصت را می دهد تا به صورت مجازی در آن شرکت نمایند. 

 virtuellen

چرا باید شرکت کنید 

Warum Sie teilnehmen

و اطلاعات مربوط به عملکرد رویداد 2020 

 Event-Performance 2020

را می توانید در وب سایت رویداد پیدا کنید.

 Website der Veranstaltung

بازدید خود را به صورت فردی از نظر زمان و موضوع برنامه ریزی کنید. علاوه بر سخنرانی ها و پانل ها، وبینارها و حوزه نمایشگاهی، امکان برقراری تماس های ویدیویی 1: 1 با علاقمندان در سراسر جهان نیز وجود دارد.

شرکت در این رویداد رایگان است.

این رویداد به زبان انگلیسی برگزار می شود.