Inhalt

هوشمند، راحت و پایدار: یک راه حل نوآورانه شارژ برای خودروهای الکتریکی از شرکت VOLTERIO 

ربات شارژ کاملاً خودکار این استارت آپ اتریشی، شارژ مناسب خودروهای الکتریکی را بدون اتلاف انرژی تضمین می کند.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

ربات شارژ هوشمند Volterio از چندین بخش تشکیل شده است و نصب آن آسان است. یک واحد در قسمت زیرین وسیله نقلیه و دیگری روی زمین در محوطه پارکینگ قرار دارد.

Volterio 

این دو واحد به‌محض پارک کردن خودرو به‌طور خودکار از طریق باند پهن فوق‌سرعت به یکدیگر متصل می‌شوند - برای ایجاد اتصال به پارک دقیق نیازی نیست.

در حالی که اتلاف انرژی تا 25 درصد می تواند با سایر سیستم های شارژ اتفاق بیفتد، عملاً در اینجا انرژی بهیچ عنوان هدر نمی رود.

این نوع شارژ انرژی برای خودروهای برقی که برای اولین بار در خودروهای شخصی مورد استفاده قرار گرفت، قرار است در آینده در پارکینگ های عمومی نیز در دسترس باشد.

فناوری سبز اتریش: Volterio
video abspielen

our news