Inhalt

has·to·be: متخصصان نرم افزار در زمینه حمل و نقل از اتریش 

راه حل نرم افزاری be.ENERGISED حافظ  و کنترل کننده راه اندازی ایستگاه های شارژ الکتریکی، از جمله مدیریت، نگهداری و صورتحساب برای فعالیت شارژ.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

شرکت has.to.be نرم‌افزار جامع be.ENERGISED را طراحی نموده است. این نرم افزار راه حلی جامع برای حفاظت از انواع سخت‌افزارهائی است که بر فرآیندهای مرتبط با «شارژ کردن» خودروهای الکتریکی نظارت می کنند. 

has·to·be

استفاده از این نرم افزار به ویژه هم برای اپراتورهای ایستگاه های شارژ و هم مشتریان آسان است، زیرا این نرم افزار در سراسر جهان در حال استفاده است.

پلانک مرکزی سیستم، مدیریت ایستگاه های شارژ است و تجربه چندین ساله این شرکت ضامن عملکرد یکپارچه می باشد.

از مزایای مهم این نرم افزار می توان به شبکه و ارتباط با سایر پلتفرم ها، قابل مشاهده کردن ایستگاه شارژ خود یا امکان دسترسی به نقاط شارژ ارائه دهندگان مختلف از طریق eRoaming اشاره کرد. 

فناوری سبز اتریش: has·to·be
video abspielen