Inhalt

با استفاده از کامپیوتر کوانتومی ساخت Alpine Quatum Technologies با صرفه جوئی در منابع، جهان را نجات دهیم. 

این شرکت اتریشی با کامپیوتر کوانتومی تله یونی خود استانداردهای جدیدی را تعیین می کند.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

اهمیت فناوری کوانتومی در بسیاری از رشته های علمی در حال افزایش است. Alpine Quantum Technologies یکی از پیشگامان بین المللی در این زمینه است.


این شرکت معتقد است بسیاری از مشکلات را می توان با استفاده از فناوری کوانتومی حل کرد و با این فرض، یک کامپیوتر کوانتومی با کاربرد جهانی تولید نموده است.

کامپیوتر کوانتومی تله یونی، اتم های منفرد را در خلاء گرفته، ذخیره کرده و با پالس های لیزری کنترل می کند. حجم بسیار زیادی از داده ها در اینجا در مدت زمان بسیار کوتاهی پردازش می شوند. این پردازشگر  در یک کمد دیواری جا شده و به اندازه یک کتری برقی انرژی مصرف می کند.      

Greentech Austria: Alpine Quantum Technologies
video abspielen