Inhalt

بزرگ ترین خط لوله گرمایش منطقه ای اروپا با لوله های تولید اتریش ساخته می شود

WarmtelinQ بندر روتردام را به لاهه متصل می کند. قطعات لوله تمام شده برای این پروژه از isoplus تهیه می شود.

© Wegerer, isoplus
© Wegerer, isoplus
listen

بزرگ ترین خط لوله گرمایش منطقه ای اروپا در حال حاضر در کشور هلند در حال ساخت است. WarmtelinQ قرار است گرمای باقیمانده را از بندر روتردام به منطقه Zuid-Holland هدایت کرده و انرژی حدود 120000 خانوار ساکن در این منطقه را تامین کند.

 WarmtelinQ

سرمایه گذار این پروژه شرکت دولتی Gasunie است. بزرگ ترین تامین کننده هلندی گاز در حال بازتعریف حوزه تجاری خود بوده و به جای گاز خطوط لوله گرمایش منطقه ای را برگزیده است. WarmtelinQ گام دیگری به سوی اجرای سیلست های حفاظت از آب و هوا است. انتظار می رود سالانه از انتشار 200000 تن گاز CO2 جلوگیری شود. 

لوله های این پروژه از isoplus می آیند. 

 isoplus

این شرکت اتریشی پیشرو در ارائه سیستم های لوله ای عایق حرارتی است و می تواند شهرت خود را با این پروژه تایید کند. به عنوان مثال، خط لوله می بایست در مسیر خود از رودخانه Nieuwe Maas عبور کند. این امر الزامات خاصی را برای عایق بندی لوله ها ایجاب می کند.

در مجموع 46 کیلومتر خط لوله تولید خواهد شد. از انتشار گاز CO2 در طول حمل و نقل نیز جلوگیری می شود: بیش از 300 واگن باری از کارخانه در اتریش به سمت روتردام به راه میفتند. سپس لوله گرمایش از راه دور در محل مونتاژ شده، جوش داده شده و درزها عایق بندی و کنار هم چیده می شوند.

WarmtelinQ قرار است در سال 2023 به بهره برداری برسد. با توجه به وضعیت فعلی، Gasunie در حال حاضر در حال ساخت ترمینال LNG شناور در Eemshaven (گرونینگن) است. این طرح قرار است در زمستان آینده تکمیل شود تا وابستگی به گاز روسیه کاهش یابد. لوله هایی که isoplus قبلاً برای WarmetlinQ تامین کرده است در حال حاضر در آنجا استفاده می شوند.