Inhalt

انجمن بین المللی ماشین آلات 2022: 16 و 17 نوامبر 2022، در وین و آنلاین

کنفرانس بین المللی امسال به موضوعات زیر اختصاص دارد: کارخانه هوشمند/ایمنی، تولید پایدار/اقتصاد دایره ای و منبع یابی.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

اینک برای پنجمین بار، ADVANTAGE AUSTRIA شما را به این رویداد بین المللی دعوت می کند و به این ترتیب همایشی را در زمینه صنعت مهندسی مکانیک ارائه می دهد.

کنفرانس امسال بر موضوعات زیر تمرکز دارد:

   کارخانه هوشمند، امنیت داده ها
   تولید پایدار و اقتصاد دایره ای
   اتوماسیون و جستجوی متخصصان بین المللی
   یافتن منبع: بین المللی، پایدار و کارآمد


علاوه بر سخنرانی‌ها و بحث‌های جالب با کارشناسان بین‌المللی همچنین کارگاه‌های عمقی، امکان ترتیب جلسات و شبکه‌سازی B2B نیز وجود دارد.

تمام اطلاعات، برنامه و ثبت نام را می توان در صفحه رویداد انجمن بین المللی ماشین آلات 2022 یافت.

 Veranstaltungsseite des International Machinery Forum 2022

شرکت در این همایش رایگان و هم در محل در شهر وین و هم از طریق پخش زنده و جلسات آنلاین امکان پذیر است.

این رویداد به زبان انگلیسی برگزار می شود.