Inhalt

USEPAT: تشخیص میکروپلاستیک در مایعات با اولتراسونیک

فناوری این شرکت اتریشی از میدان های اولتراسونیک برای اندازه گیری و کنترل ذرات در مایعات استفاده می کند.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

مایعات در بسیاری از شاخه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، یا بدلیل آنکه تولید می شوند یا به دلیل اینکه در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند، برای تمیز کردن ماشین آلات و سایر کاربردها. بنابراین تجزیه و تحلیل و اندازه گیری مایعات نقش مهمی در محیط صنعتی ایفا می کنند.

شرکت

usePAT

از اولتراسوند برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ذرات در مایعات استفاده می کند. برای این کار نیازی به نمونه برداری نیست. اندازه گیری می تواند در حین کار انجام شود و داده ها در زمان واقعی تحویل داده می شوند. استفاده از این فناوری باعث کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای صنعتی می شود. این فناوری را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد، به خصوص زمانی که صحبت از Industry 4.0 می شود. 

دستگاه های usePAT تنها به محافظت از سیستم های صنعتی کمک نمی کنند. استفاده از آنها همچنین می تواند کیفیت فاضلاب و آب پردازش را بهبود بخشد: میکروپلاستیک ها تأثیر شدیدی بر کیفیت آب دارند و برای سلامت گیاهان، حیوانات و انسان مضر هستند. با کمک فناوری usePAT، میکروپلاستیک ها را می توان به سرعت و به راحتی در فاضلاب شناسایی، ضبط و تجزیه و تحلیل کرد. بدین ترتیب این فناوری سهم "سبز" خود را ایفا می کند. 

Greentech Austria: usePAT
video abspielen