Inhalt

بازیافت زباله های آلی با LIVIN FARMS

اقتصاد دایره ای زنده: فناوری شرکت اتریشی زباله های ارگانیک را به مواد با ارزش غذایی تبدیل        می کند.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

در این نکته که زباله یک تجارت است، تردیدی وجود ندارد. بازیافت اغلب استاندارد است. با این حال، اقتصاد دایره ای در دستور روز قرار دارد. این به معنای اقداماتی است که به افزایش چرخه عمر محصولات و اجزای آنها کمک می کند. این فرآیند باعث صرفه جویی در مواد خام و انرژی شده و به کاهش یا در بهترین حالت اجتناب از تولید ضایعات نیز کمک می کند.

این واقعیت که حشرات از یک طرف تقریباً به طور کامل زباله های آلی را بازیافت کرده و از طرف دیگر غذاهای سازگار با آب و هوا در آینده محسوب می شوند نیز مسئله جدیدی نیست.

Livin Farms

هر دو رویکرد را در کنار هم گرد آورده و سیستمی را توسعه داده که اصول اقتصاد دایره ای را برای صنعت غذا و خوراک اجرا می کند. 

پروتئین حشرات با کیفیت بالا از ضایعات آلی تولید می شود که می تواند مجددا به عنوان غذا یا خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. به زبان ساده، این یک سیستم پرواربندی حشرات برای بخش صنعتی است. Livin Farms این فناوری و همچنین لارو حشرات را فراهم می کند. در پایان، محصولات جدید با کیفیت بالا از پروتئین حشرات، به عنوان مثال پودر، چربی، کود، لارو تازه یا خشک ایجاد می شود.

فناوری سبز اتریش: Livin Farms
video abspielen