Inhalt

جنگ در اوکراین

ما همبستگی کامل خود را با همکاران، دوستان و شرکای خود و همچنین خانواده های آنها در اوکراین ابراز می داریم. تجاوز روسیه و رنج دادن همنوعان باید فورا متوقف شود.
 
جنگ در اوکراین چالش‌های بزرگی را برای شرکت‌ها، شرکت‌های تابعه و کارمندان، شرکا و مشتریان آنها ایجاد می‌کند. ما در حال حاضر تلاش خود را بر حمایت از آنها به هر نحوی که می توانیم، متمرکز نموده ایم.
 
به‌روزرسانی‌های منظم و هشدارهای سفر توسط وزارت فدرال امور اروپا و بین‌المللی در لینک زیر ارائه می‌شود.