Inhalt
industry page

بانکداری / بیمه

در بخش بانکداری که تحت اقتدار موسسات اعتباری منطقه‌ای و بانک‌های ایالتی Landesbanken قرار دارد، خدمات منحصر به شخص و فن‌آوری دیجیتالی‌سازی عوامل کلیدی هستند. بخش بیمه، روند به رشد خود را ادامه می‌دهد، به خصوص با ارائه خدمات به تقاضاهای رو به رشد کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE). سیستم‌های کمکی هوشمند به تدریج در حال جانشینی برخی وظایف انسانی هستند. بانکداری و بیمه در اتریش
facts & figures

ارقام و حقایق - بانکداری / بیمه

 • 543

  موسسه مالی

 • %14.4

  نرخ پس انداز

 • 2833

  تعداد ساکنان نسبت به تعداد شعب بانکی در اتریش

 • 27800

  نفر شاغل

مرکز امداد و شخص مخاطب

می توانیم به شما کمک کنیم؟

 ما می توانیم شما را با شرکای تجاری اتریشی در ارتباط قرار داده و شما را با اتریش بعنوان محلی برای کسب و کار آشنا سازیم.

شرکت های اتریشی