Inhalt
industry page

علوم زیستی و داروسازی

کشور اتریش در زمینه فن‌آوری زیستی که یکی از بخش های رو به رشد در جهان است سرمایه گذاری عظیمی کرده است. اتریش توانایی‌های ویژه‌ای در تولید واکسن‌ها و دارو برای درمان بیماری‌هایی از قبیل سرطان و بیماری قند دارد. تخصص‌های جدید شامل درمان پزشکی منحصر به شخص، پوشیدنی‌های بهداشتی، درمان از راه دور و فن‌آوری خدمات بهداشت متحرک (mHealth) است. علوم زیستی و داروسازی اتریش
facts & figures

ارقام و حقایق - علوم زیستی و داروسازی

 • 18.000

  تعداد شاعلین

 • 12,8 %

  نرخ دارو

 • 127

  تعداد شرکت ها

 • 312,6

  میلیون یورو فروش

مرکز امداد و شخص مخاطب

می توانیم به شما کمک کنیم؟

 ما می توانیم شما را با شرکای تجاری اتریشی در ارتباط قرار داده و شما را با اتریش بعنوان محلی برای کسب و کار آشنا سازیم.

شرکت های اتریشی