Inhalt
industry page

لجستیک

11000 شرکت لجستیک، روش‌های مختلفی برای برنامه ریزی و کنترل ترابری، اطلاعات و حمل و نقل مسافران تامین می کنند. ابداعات در فن‌آوری از قبیل دیجیتال‌سازی، فن‌آوری ابر کامپیوتری و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، و تغییرات در سطح کل جامعه از قبیل تجارت الکترونیکی و لجستیک‌های سبز امکانات جدیدی را عرضه می‌کنند. بخش لجستیک اتریش
facts & figures

ارقام و حقایق - لجستیک

 • 2.013

  شرکت های تازه تاسیس

 • 37.629 

  شرکت

 • 599

  میلیون تردد

 • 229.799

  نفر شاغل

مرکز امداد و شخص مخاطب

می توانیم به شما کمک کنیم؟

 ما می توانیم شما را با شرکای تجاری اتریشی در ارتباط قرار داده و شما را با اتریش بعنوان محلی برای کسب و کار آشنا سازیم.

شرکت های اتریشی