{% extends "/system/templates/twig.startseite.html" %} {% block performBackgroundResizing %} {% endblock %} {% block webtrekk %} {% endblock %} {% block webtrekkEnde %} {% endblock %} {% block htmlattributes %} {% endblock %} {% block rtlincludes %} {% endblock %} {% set titletag %}{% spaceless %} Икономиката на Австрия in {% endspaceless %}{% endset %} {% set titletag = (titletag|striptags) %} {% block titletag %}{% spaceless %} {{ titletag | raw }} {% endspaceless %}{% endblock %} {% block hintergrundlogik %} {{ background() }} {% endblock %} {% block strapline %}{% spaceless %} {{ findStrapLine("/zentral/images/pool/straplines/strapline_surprisingly_ingenious.en.png","bg") }} {% endspaceless %}{% endblock %} {% set description %}{% spaceless %} www.advantageaustria.org е официалният портал на австрийската икономика за чужбина. Тук се представят австрийски фирми, които желаят да осъществяват износ, внос или международни делови контакти. Свържете се с нашето представителство във Вашата страна и ще намерите оферти от фирми от всички браншове. {% endspaceless %}{% endset %} {% set description = twigNl2Br(description) %} {% set description = description|replace({"
": " ", "
": " "})|striptags %} {% block metaDescription %}{% spaceless %} {{ description }} {% endspaceless %}{% endblock %} {% block metaKeywords %}{% spaceless %} {% endspaceless %}{% endblock %} {% block hiddenFooter %}{% spaceless %} {{ awisaddress("hiddenFooter") }} {% endspaceless %}{% endblock %} {% block url_search_page %}{% spaceless %} {{ resolveUrl(104221) }} {% endspaceless %}{% endblock %} {% block addMyAdvantage %} {% if settings.company is not defined %} {% set name = '' %} {% else %} {% set name = 'Firmendetail-ContentBasket:' ~ (settings.company.basis.awisId | replace({'/': '_'})) ~ '|' ~ (settings.company.basis.name | replace({';': ' '})) ~ '|Firmendetailseite' %} {% endif %} add {% endblock %} {% block myAdvantageUrl %} {% if settings.company is not defined %} {% set name = '' %} {% else %} {% set name = 'Firmendetail-ContentBasket:' ~ (settings.company.basis.awisId | replace({'/': '_'})) ~ '|' ~ (settings.company.basis.name | replace({';': ' '})) ~ '|Firmendetailseite' %} {% endif %} {% endblock %} {% block shareThisPopup %} {{ 'sharethis_share'|i18n }} {{ 'sharethis_share'|i18n }} {% endblock %} {% block imagestore %} {% endblock %} {% block content %}

Икономиката на Австрия {% if isMiniSite() %} in {{ CountryName(settings.country) }} {% else %} in {% endif %}

www.advantageaustria.org е официалният портал на австрийската икономика за чужбина. Тук се представят австрийски фирми, които желаят да осъществяват износ, внос или международни делови контакти. Свържете се с нашето представителство във Вашата страна и ще намерите оферти от фирми от всички браншове. {{ 'tsb_more' | i18n }}

{% set eventslist %}{% spaceless %} {{ Eventbox(3, '', null, '3', 'bg', false, '', 'jp', false, '10002.1605') }} {% endspaceless %}{% endset %} {% if eventslist != '' %}

{{ 'eventboxtitle' | i18n }}

{{ eventslist }} {% endif %}
{% set newsbox %}{% spaceless %} {{ Newsbox(4, "bg", "jp") }} {% endspaceless %}{% endset %} {% if newsbox != '' %}

{{ 'startPageNewsHeader' | i18n }}

{{ newsbox }}
{% endif %} {# if newsbox != '' #} {% endblock %} {% block infonavi %}
{{ infonavi(bg) }}
{% endblock %} {% block buttons %} {% set data = [] %} {% if not (settings.country in data) %} {% if "/zentral/inc/buttons.bg.html" is fileExists %} {% include "/zentral/inc/buttons.bg.html" %} {% endif %} {% endif %}
{{ settings.country }}
{% if settings.country != "zentral" %} {% if ("/" ~ settings.country ~ "/inc/buttons.bg.html") is fileExists %} {% include ("/" ~ settings.country ~ "/inc/buttons.bg.html") %} {% endif %} {% endif %} {% endblock %}