Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Kongres održive gradnje "BauZ! 2016"
Javni poziv

3. јун 2015

„Napravi novu od stare zgrade – saniraj, adaptiraj,recikliraj !“ tako glasi geslo Bečkog kongresa za održivu gradnju BauZ! .  Kongres se održava 28. do 30. januara 2016. u okrivu sajma građevinarstva  i energije "Bauen & Energie" u Beču. 

Kongres BauZ! 2016 bavi se mnoštvom mogućnosti sa saniranje i osposobljavanje starih zgrada. Svaki objekat kad-tad neminovno ulazi u svoju krajnju fazu korišćenja,  zato što u takvom stanju više nije primamljiv ili je tehnički neispravan ili jednostavno zastareo.I šta se onda dešava?

Saniranje se ovde svodi samo na osposobljavanje ili održavanje zgrade. Učestalo se pod tim podrazumeva i prilagođavanje tehnike ili adaptiranje za novu namenu. Revitalizacija, međutim, realizuje i jedno i drugo.Korišćenje i adaptacija objekta ( npr. fabrika duvana se pretvara u univerzitet) kao i uslovi u pogledu namene objekta ( tema: Neutralnost namene) su težišta ovog kongresa.

Organizatori kongresa pozivaju Vas da dostavite priloge i ogledne primere iz prakse na temu sanacije i prenamene starih objekata. Bliže informacije pronaći ćete  OVDE.

Priloge  (prezentaciju / predlog za radionicu) možete da pošaljete organizatoru kongresa tj. institutu za gradnju i ekologiju: IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH, do 24. juna 2015. pomoću e-pošte: kongress@ibo.at

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA