Ustawienia plików cookie

Tutaj mogą Państwo podejrzeć i zmienić ustawienia plików cookie różnych narzędzi, które używane są na www.advantageaustria.com i jej poddomenach.


Zapisz ustawienia
Advantage Austria Pokaż nawigację

Technologie bezpieczeństwa i obronności z Austrii w trosce o lepszy świat 

5. czerwiec 2018

Austriackie przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne technologie oraz know-how należą w sektorze cywilnym i militarnych do światowej czołówki. 

Światowy rozwój, międzynarodowy terroryzm, transgraniczna przestępczość cyfrowa, wewnątrzpaństwowe lub międzypaństwowe konflikty stawiają przed instytucjami i firmami zajmującymi się bezpieczeństwem i obroną nowe wyzwania. 

Odpowiedzią na tę sytuację są oferowane przez przedsiębiorstwa austriackie z sektora bezpieczeństwa i obronności produkty, usługi, wiedza i rozwiązania technolgiczne, jak pojazdy i oprzyrządowanie, broń i amunicja, sprzęt ochrony osobistej oraz technologie inormacyjne, komunikacyjne i cyfrowe. We wszystkich tych obszarach firmy austriackie posiadają uznany na arenie międzynarodowej know-how.

Ponad 100 firm austriackich z sektora bezpieczeństwa i obrony zatrudnia 32 000 osób i wypracowuje rocznie obrót wynoszący ok. 2,5 mrd euro. Znaczną jego część stanowią tzw. produkty podwójnego zastosowania, które wykorzystywane są w jednakowym stopniu w obszarze cywilnym i militarnym. Udział eksportu w produkcji wynosi 90%. Konkurencyjność firm możliwa jest dzięki ofercie nowoczesnych technologii, zorientowaniu na klienta, wysokiej jakości innowacyjnych i dopasowanych do życzeń klienta produktów i rozwiązań.    

Więcej informacji na teamt austriackich oferentów z obszaru bezpieczeństwa i obronności znajdą Państwo w najnowszym wydaniu publikacji FRESH VIEW: 

FRESH VIEW bezpieczeństwo i obrona, nr 163 [pdf, 13,915.9kb]

Ostatnia aktualizacja dn.:
5. lipiec 2018
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA