Setări privind modulele cookie

În această secțiune puteți vizualiza respectiv modifica, setările privind modulele cookie pentru diferite instrumente utilizate pe site-ul www.advantageaustria.org și subdomeniile asociate.


Salvare setări
Advantage Austria Indicare navigare

România în Stare de alertă - Informații pentru comunitatea austriacă din România 

15.09.2020

România a intrat din 14.05.2020 în stare de alertă. Starea de alertă se prelungește până la data de 15.10.2020.

Guvernul a aprobat un nou cadru legislativ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile.

Alegerile locale se vor desfășura la data de 24.09.2020. Pentru cele parlamentare este în discuție data de 06.12.2020.

Prelungirea stării de alertă începând cu din 16.09.2020 se face în conformitate cu HG 782/14.09.2020 .Respectiva Hotărâre de Guvern prevede și măsurile instituite în această perioadă. 

SITUAȚIA GENERALĂ

Numărul de cazuri COVID-19 crește alarmant în România. Prelungirea stării de alertă are ca scop diminuarea, prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Informații referitoare la numărul total de persoane infectate cu COVID-19 găsiți aici .

În scurt timp se vor desfășura alegerile locale. Pentru desfășurarea în siguranță a acestoraa fost emis ORDIN nr. 1.484/130/2020 .

Pe parcursul întregii perioade de când România se confruntă cu această pandemie au fost lansate mai multe măsuri de protecție pentru populație . Mai jos, o parte dintre acestea: 

 • instituirea obligativității purtării măștii de protecție pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise, în mijloacele de transport în comun, în spațiile aglomerate, etc. 
 • Interzicerea comercializării și consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, în intervalul orar 23.00-06.00.
 • asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
 • decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, 
 • evenimentele private în spaţii închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 100 persoane; cele în spaţii deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 persoane.
 • se permite desfășurarea activității operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a sălilor de sport/fitness , a sporturilor în aer liber , cu obligaţia respectării normelor de prevenire 
 • se permite reluarea activităților culturale prin accesarea muzeelor și galeriilor de artă, a librăriilor, în domeniul producției de film și audiovizual și a celor în aer liber. Măsurile ce trebuiesc respectate sunt redate aici

Din 14.09.2020 s-au redeschis școlile. În primă fază este prevăzută participarea efectivă a elevilor aflați în clasele terminale din ciclul doi de învățământ și din liceu; pentru restul școala se desfășoară online. Și grădinițele, creșele și after-scool și-au reluat activitatea; se impune însă respectarea unor măsuri .  

ADVANTAGE AUSTRIA, respectiv Secția Comercială a Ambasadei Austriei la București și-a reluat, bineînțeles prin respectarea măsurilor de siguranță, seria de evenimente în aer liber! 


SITUAȚIA LA GRANIȚELE ȚĂRII

Consultați aici lista pusă la dispoziție de MAE ce cuprinde lista țărilor pentru care s-a emis atenționare de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19. Găsiți de asemenea pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică din România, aici lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, listă care se actualizeză periodic. 

Transportul feroviar internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România funcționează normal. Se interzice însă intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002  privind regimul străinilor în România, aprovată cu modificări și completări prin Legea nr. 357/2003, republicată , cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepții:

 • membri de familie ai cetățenilor români;
 • membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
 • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
 • personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 • pasageri care călătoresc din motive imperative;
 • persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

La intrarea în țară este necesar însă completarea unui formular .

Din și spre Austria

Spre AustriaNoi reglementări privind intrarea în Austria

Persoanele, cetățeni austrieci precum și cetățeni din alte țări membre ale UE, care călătoresc din România în Austria  trebuie să prezinte la intrarea în țară un certificat medical care să ateste rezultatul negativ al unui test COVID (PCR RT ) (testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 / PCR RT trebuie să fie făcut cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țara / Link spre certificat medical ).

În cazul în care prezentarea certificatului medical nu este posibilă, se instituie măsura de CARANTINARE / IZOLARE (10 zile) la domiciliu ( fiind necesară prezentarea documentelor justificative cu  privire la adresa locului de izolare: permis ședere, domiciliul/rezidență din Austria), urmând ca, în maxim 48 ore de la intrarea în țară să fie prezentat autorităților responsabile un test biologic molecular/PCR RT, costurile fiind suportate din bugetul personal.   

Zborurile directe între România și Austria funcționează după orarul lor de zbor normal. Ministerul Român de Externe recomandă celor interesați să verifice cu atenție paginile de internet ale companiilor aeriene și să știe exact ce condiții trebuie îndeplinite pentru a avea acces pe teritoriul Austriei. Accesul cetățenilor români și ai statelor membre UE provenind din România cu destinația Republica Austria este permis dacă dețin un test biologic molecular negativ pentru SARS-CoV-2/ PCR, nu mai vechi de 72 de ore (de la data prelevării), atestat printr-un certificat în limba germană sau engleză.

Condițiile de călătorie în Austria se pot vizualiza aici .

Din Austria: Intrarea în România pentru cetățenii ce călătoresc din Austria nu are restricții impuse. 

Transportul aerian. Au fost reluate zborurile către şi din ţările pentru care persoanele care sosesc în România sunt exceptate de la măsura de carantină / izolare; lista lor a fost prezentată mai sus. Aceste zboruri se reiau prin respectarea unor MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

Transportul rutier și feroviar. Poliția de frontieră actualizează pe site-ul său aici situația traficului la granițele țării și punctele de fronieră care sunt deschise/închise și aici , situaţia punctelor de frontiera deschise la graniţa cu Ungaria. Atyenție însă! Ungaria a impus mai multe condiții de tranzitare și acces .

A fost deschis punctul internațional de trecere a frontierei de stat româno-ungare Borș II (România)-Nagykereki (Ungaria) pentru transportul de persoane și de mărfuri.

CFR Calatori a reluat transportul internațional de persoane. Spre Ungaria el se va desfășura prin punctele de graniță Curtici - Lokoshaza și Episcopia Bihor - Biharkerestesz, iar spre Bulgaria, prin București Nord - Ruse. Mai multe detalii sunt redate în MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

Transportul naval. Transportul naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului naval.

Transportul de mărfuri. Pentru desășurarea în bune condiții a transportului de mărfuri cu țările vecine au fost stabilite mai multe culoare de transport .


ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL MEDICAL. TESTE COVID-19 

Teste COVID-19 se pot efectua în mai toate rețelele de laboratoare de analize medicale, precum Regina Maria Synevo, Sanador, Medlife, Clinca Sante, Synlab etc. 

ORDIN nr. 1.731/832/2020  redă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă. Alte măsuri în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, ca urmare a evoluției ulterioare a epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României sunt redate în ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 aici , cap 2. 

Conform ORDIN nr. 647 din 22.05.2020 a fost aprobate măsuri de sprijin financiar pentru derularea activității din spitale în lupta cu COVID-19, decontate din fonduri europene. 

Prin respectarea măsurilor de siguranță a fost reluată activitatea mai multor centre medicale, respectiv:

 • a cabinetelor de medicină dentară
 • asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare.
 • a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear


MĂSURI PENTRU REDRESAREA ECONOMIEI

Planul de redresare economică  a fost publicat! El prevede toate măsurile ce vor fi luate începând cu acest an pentru relansarea economică a țării, în urma situației create de apariția pandemiei. Vizate sunt toate domeniile economiei, facându-se referire și la sprijinul financiar acordat firemlor pentru relansarea activității.

Pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii a fost lansat programul IMM leasing de echipamnte și utilaje (aici ).Tot pentru IMM-uri au fost lansate mai multe granturi de investiții (aici )

Au fost emise Ordonanța de urgență nr. 90/2020ș și Legea nr. 75/10.06.2020 care prevăd instituirea unor facilități fiscale menite să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic.

Măsurile inințiale lansate în starea de urgență de Guvernul României pentru redresarea economică sunt redate în ”Efecte COVID-19: situația din România - Informații pentru comunitatea austriacă din România ” . La acestea se adauga Măsuri în domeniul fiscal-bugetar în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV- 2 (cap.14 , cap.16).

Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

 • asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
 • respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotellier                                                                                                                                                                        

MĂSURI SOCIALE ȘI DE PROTECȚIE SOCIALĂ

Au fost instituite noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (aic i) și aici .

Procesul de învățământ se va relua prin prezența fizică a cursanților, începând cu 14.09.2020. A fost emisă ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 27 august 2020  rivind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

De asemenea, au fost lansate măsuri în domeniul educației în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (cap. 8 ).

Pentru personalul de specialitate și medico-sanitar s-a decis acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare. Decizia face obiectul ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 43/6.04.2020. , la care LEGEA nr. 82/ 17.06.2020  aduce mai multe schimbări.


CADRUL LEGAL AL SITUAȚIEI DE ALERTĂ INSTITUITĂ poate fi consultat aici.

INSTITUȚII ȘI NUMERE DE TELEFON APELABILE ÎN STAREA DE URGENȚĂ 

Politia de frontiera , https://www.politiadefrontiera.ro/

 

Ultima actualizare
15.09.2020
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA