Setări privind modulele cookie

În această secțiune puteți vizualiza respectiv modifica, setările privind modulele cookie pentru diferite instrumente utilizate pe site-ul www.advantageaustria.org și subdomeniile asociate.


Salvare setări
Advantage Austria Indicare navigare

Piaţa muncii

Oameni la locul de muncă © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Un punct forte al locaţiei Austria îl reprezintă forţa de muncă calificată şi deosebit de motivată: calitatea angajaţilor din Austria este recunoscută pe plan mondial. Chiar dacă gradul de ocupare al forţei de muncă în Austria este foarte ridicat există o sursă bogată de forţă de muncă calificată. 

Forţă de muncă calificată şi bine motivată

Angajaţii din Austria sunt deosebit de motivaţi. Ei se identifică în mare măsură cu obiectivele angajatorului, fapt care se reflectă în mod impresionant în calitatea deosebită a produselor austriece. Deşi şi în Austria oferta de forţă de muncă specializată este în scădere, situaţia este aici cu mult mai bună decât în alte ţări industrializate.

Piaţa muncii din Austria în cifre

În 2018 erau înregistrate în Austria aprox. 3.740.000 persoane care derulau afaceri proprii, dintre care 2.000.000 bărbaţi şi 1.740.000 femei. 73,9% din forţa totală de muncă era cuprinsă în sectorul serviciilor, 25,4% în industrie şi mai puţin de 1% în agricultură.

Stabilitatea economică crescută din Austria a atras după sine creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. Nu doar în cadrul UE, dar şi pe plan mondial Austria se află în fruntea clasamentului ţărilor care au o rată mică a şomajului. Cu toate că în Austria s-a înregistrat o rată scăzută a şomajului, respectiv de 4,8% există forţă de muncă disponibilă.

Un punct forte al economiei austriece îl reprezintă forţa de muncă calificată şi încă, motivată. Loialitatea crescută a angajaţilor şi identificarea lor cu obiectivele organizaţiilor sunt factori evidenţi care contribuie la creşterea productivităţii şi a standardul ridicat al muncii. Comparativ la nivel internațional, Austria se situează pe locul cinci în fața Danemarcei, Norvegiei, irlandei și Elveției.

Downloads pe teme asemănătoare

Links pe teme asemănătoare

 
Societatea "Arbeitsmarktservice Österreich"
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA