Setări privind modulele cookie

În această secțiune puteți vizualiza respectiv modifica, setările privind modulele cookie pentru diferite instrumente utilizate pe site-ul www.advantageaustria.org și subdomeniile asociate.


Salvare setări
Advantage Austria Indicare navigare

Sistemul dual de formare profesională

Sală de clasă © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

O particularitate a sistemului austriac educaţional o reprezintă legătura strânsă între economie şi procesul de instruire. De acest sistem de instruire adaptat practicii nu profită doar ucenicii, ci şi absolvenţii şcolilor superioare de meserii, cei ai facultăţilor de profil şi ai universităţilor.

Combinaţia dintre teorie şi practică

Atât în cadrul şcolilor de meserii cât şi în şcolile înalte de formare profesională se aplică sistemul dual de instruire - combinaţia între teorie şi practică. Planurile de învăţământ sau punctele cheie ale instruirii sunt adaptate necesităţilor din economie. Astfel ucenicii sunt instruiţi în întreprinderi pe diverse meserii sau efectuează aici perioade de practică.
În cazrul unor proiecte comune derulate între şcoli şi agenţi economici, spre exemplu proiectele de diplomă sau proiecte din unele firme cu orientare spre practică se transpun rezultate ale cercetării şi ale dezvoltării.

Această combinaţie este considerată în întreaga Europă ca fiind exemplară şi reprezintă un factor cheie pentru succesul economiei austriece. Investitorii străini apreciază în mod deosebit abilităţile specifice meseriei şi cunoştinţele cu o bază solidă ale angajaţilor austrieci.

Austria dispune de o reţea cuprinzătoare de unităţi terţiare de învăţământ. Din această reţea fac parte 21 şcoli de meserii, 22 universităţi publice şi 13 universităţi particulare. Şcolile de meserii care oferă 660 domenii de învăţământ sunt orientate către nevoile companiilor şi menţin foarte intens contactul cu industria. Aprox. jumătate din programele de studiu oferite de școlile de profil sunt organizare în sistem de studiu extra-ocupațional.

Orientarea ocupaţională a sistemului educaţional

În afară de orientarea spre practică, sistemul de educare austriac pune un accent deosebit şi pe specializare. Indiferent dacă este vorba despre şcoli de formare din domeniul tehnic sau economic există întotdeauna posibilitatea unei specializări superioare. Astfel instituţia de învăţământ superior pentru construcţii de maşini "Höhere Technische Lehranstalt für Maschinenbau" oferă peste zece domenii diferite de instruire.

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA