Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

AAC - Austrian Agricultural Cluster

© AAC - Austrian Agricultural Cluster
AAC - Austrian Agricultural Cluster
Dresdnerstraße 89/19
1200 Wien
Österreich
 
+43 4272 22 20-0
 
+43 4272 22 20-4
 
office@aac.or.at
 
http://www.aac.or.at

Tražim poslovnog partnera za saradnju

© AAC - Austrian Agricultural Cluster

Kooperacija i razvoj projekata za poljoprivredu, preradu prehrambenih proizvoda i korišćenje obnovljivih energija

Klaster AAC zainteresovan je za razvoj profesionalne saradnje sa poljoprivrednim zadrugama, poljoprivrednicima i prehrambenim preduzećima po sledećim tačkama:
• Razvoj projekata u vezi sa lancem proizvodnje mleka i mesa (Pametne farme i prerađivači prehrambene robe)
• Koncepti pametnih farmi i oglednih gazdinstava ("precizna poljoprivreda & prezicni uzgoj stoke")
• Zajednička organizacija konferencija u Srbiji i Austriji
• Transfer stručnog znanja i tehnologija, obrazovni projekti
• Bioenergetski projekti uz iskorišćavanje žetvenih ostataka (seno, kukuruzni oklasak, živinski izmet )

Company ID: 131381 - GW ID(s): 38488
Štampaj
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA