Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Objavljeni rezultati ankete o uslovima poslovanja u Srbiji 2015.

15.12.2015

Danas, 15.12.2015. u NBGP apartmanima održana je konferencija za štampu na kojoj je Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije prezentovalo rezultate ankete o uslovima poslovanja austrijskih preduzeća u Srbiji.

Trgovinsko odeljenje Ambasade Austrije ove godine je po četvrti put sprovelo anketu o uslovima poslovanja u Srbiji među austrijskim preduzećima koja posluju na tržištu Srbije. 

15.12.2015. trgovinska savetnica Ambasade Austrije, gđa. Erika Teoman- Brenner, njen zamenik g. Fabian Gems kao I mlada saradnica Trgovinskog odeljenja, gđa. Marlene Gruber izložili su u okviru konferencije za štamu rezultate ankete.

U vremenskom periodu od četiri nedelje ispitano je anonimno, a putem internet istraživanja 581 predstavnik austrijskih podružnica u Srbiji. Rezultati ankete zasnivaju se na odgovorima 102 preduzeća, što čini 17,56 posto od ukupnog broja preduzeća kojima je upućena anketa. Upitnik je u vidu internet linka bio dostupan od 02. do 30. novembra 2015. na nemačkom i srpskom jeziku. 

U pogledu prometa, broja zaposlenih i investicija mnoga preduzeća su zabeležila primetan rast. Kod preko 70 posto preduzeća porastao je promet u 2015. u odnosu na 2014. godini.Takođe se kod trećine preduzeća povećao broj zaposlenih a i investicije . ( Broj zaposlenih : 36 %, Investicije 31%) 

Osim faktora raspoloživosti i kvaliteta radne snage, koji su ostali konstantni, svaki drugi faktor je bolje ocenjen no u 2014. godini. Međutim, ovde treba napomenuti, da u pogledu suzbijanja korupcije, platežnog morala kao i rokova za dobijanje dozvola ima još mnogo zamerki.

U nastakvu tj. u sekciji "Dokumenta za preuzimanje" možete da preuzmete prezentaciju kao i rezultate  ankete na nemačkom i na srpskom jeziku.


Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA