Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Standardi

Naslovna strana standarda © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Roba iz Austrije tražena je širom sveta. Tome su doprineli kako visok nivo kvaliteta i visoka očekivanja kupaca, tako i definisani standardi. Ovde ćete saznati sve što Vam je potrebno o standardima pri uvozu iz Austrije.

Sadržaj:

Standardi su ...

Jednostavno rečeno, standardi su „tehnička pravila“ koja definišu opštepriznate standrade za proizvode i usluge.

Njima se, na primer, regulišu:

 • Zahtevi koji se postavljaju za određene proizvode
  kako bi oni zadovoljili valjanost za upotrebu, kompatibilnost, bezbednost, zaštitu zdravlja i čovekove okoline
 • Postupci i procesi
  na primer stručno izvođenje radova ili davanja naloga za njihovo izvođenje
 • Metode kontrole i postupci merenja
  kako bi moglo da se dokaže pridržavanje vezano za granične vrednosti ili određene zahteve
 • Pojmovi
  kako bi se pomoću jednoobrazne terminologije olakšala komunikacija imeđu poslovnih partnera, kupaca, mesta na kojima se obavlja kontrola i ustanova.

Standardi

 • olakšavaju poređenje proizvoda i usluga
 • doprinose racionalnom odvijanju procesa planiranja i proizvodnje
 • rasterećuju od rutinskog posla
 • uklanjaju smetnje u trgovini – na nacionalnom, evropsko ili međunarodnom nivou
 • i tako olakšavaju ulazak na tržište.

Standardi za austrijske proizvode

Standardi u Austriju nose oznaku ÖNORM. Njih izdaje Austrijski institut za standardizaciju (ON). Pravni okvir predstavlja Zakon o standardima iz 1971, a ovaj Institut organizuje i koordinira razvoj standarda od strane zainteresovanih i krugova iz privrede, uprave, nauke i zaštite potrošača, koji svoje predstavnike delegiraju u komitete Austrijskog instituta za standardizaciju.

Evropski standardi

Većina danas važećih standarda u Austriji (više od 20.000) potekla je od evropskih. Evropski standardi (u Austriji "ÖNORMEN EN") identični su u svim zemljama Evropske zajednice i EFTE i na taj način uklanjaju smetnje u trgovini unutar evropskog tržišta. Ove standarde određuju delegati nacionalnih komiteta jednoglasno ili konsenzusom.

Organizacije na evropskom nivou su:

 • Evropski komitet za standardizaciju (CEN)
 • Evropski komitet za standardizaciju u elektrotehnici (CENELEC)
 • Evropski institut za standardizaciju u telekomunikacijama (ETSI)

U mnogim slučajevima evropski standardi su baza za ispunjenje osnovnih zahteva evroskog zakonodavstva (EZ-smernice) u praksi. Oni stvaraju preduslov za izvoz robe na evropsko tržište.

Spisak smernica, uključujući i odgovarajuće standarde, možete naći na stranicama "New Approach" (en) .

Međunarodni standardi

Pored evropskih, postoje i standardi koji su priznati širom sveta, takozvani međunarodni standardi (ISO). Preuzeti međunarodni standardi u Austriji se označavaju sa "ÖNORM ISO". Mnogi međunarodni standardi su istovremeno i evropski, a samim tim i nacionalni standardi (u Austriji: "ÖNORM EN ISO").

Organizacije na međunarodnom nivou su:

 • Međunarodna organizacija za standarde (ISO)
 • Međunarodna komisija za elektrotehniku (IEC)
 • Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU)


Nacionalni standardi

Udeo evropskih i međunarodnih standarda u skupu austrijskih standarda iznosi gotovo 80%. Postoji i niz čisto nacionalnih standarda. Nacionalne ÖNORMEN stvarane su i stvaraju se, pre svega, u onim domenima za koje do sada nije postojala potreba za međunarodnim standardima.

Standardi pomažu

Uvoz u zemlje EZ

Slobodan protok robe ubraja se u osnovne slobode evropskog unutrašnjeg tržišta. To znači da roba koja je mogla da se plasira na austrijsko tržište, jer je zadovoljavala osnovne zahteve odgovarajućih smernica EZ i njima odgovarajućih standarda, može da se plasira i na tržište drugih zemalja članica Evropske zajednice.

U slučaju da za neku robu ne postoje evropski standardi, ili se u zemlji sa kojom se posluje moraju poštovati nacionalni standardi, obratite se odeljenju Sales & Service Austrijskog instituta za standardizaciju .

Uvoz u zemlje van EZ

Nacionalni (austrijski) i evropski standardi određuju visok nivo bezbednosti i kvaliteta austrijskih proizvoda. Međutim, bez obzira na to, za plasman robe na tržište zemlje sa kojom se posluje, može biti potrebno da se proizvodi moraju prilagoditi pravnim odrebama i standnim te zemlje.

Ako su Vam potrebne informacije o važećim standardima i pravnim odredbama zemlje sa kojom želite da poslujete, obratite se odeljenju Sales & Service Austrijskog instituta za standardizaciju :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Dostupnost standarda

Informacije o tome kom standardu pripada neki proizvod koji želite da uvezete iz Austrije po pravilu Vam daje proizvođač. Ako želite da se tačno informišete o tom standardu, možete se obratiti saradnicima u Austrijskom institutu za standardizaciju (ON), odeljenju Sales & Service.

Ovaj Institut, odnosno njegovo odeljenje Sales & Service, uz naplatu te usluge daće Vam sve standarde koji su Vam potrebni. Ukoliko to želite, saradnici Instituta mogu da se raspitaju i o standardima koji se odnose na zemlju sa kojom želite da poslujete i da Vam nabave originalna dokumenta.

Gde možete da dobijete uvid u standarde

Standarde možete 24 sata besplatno da pretražujete online u Webshopu Austrijskog instituta za standardizaciju (ON):: www.on-norm.at/shop Za pretragu unesite pojam koji tražite, broj dokumenta, naziv dokumanta ili deo naziva.

Na raspolaganju Vam stoji ukupno 200.000 dokumenata koje možete da kupite u punom sadržaju. Između ostalog, to su:

 • svi austrijski standardi (ÖNORMEN) i regulative Austrijskog institita za standardizaciju (ONR)
 • svi evropski sandardi na nemačkom i engleskom jeziku (EN)
 • svi međunarodni standardi (ISO, IEC), kao i
 • niz stranih standarda (npr. DIN – takođe na nemačkom i engleskom jeziku


Bliže informacije možete dobiti na www.on-norm.at/publish/export_recherche.html ili se obratite Austrijskom institutu za standardizaciju:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Usaglašenost standarda - sertifikacija

Standardi određuju zahteve u odnosu na kvalitet proizvoda i usluga, regulišu tokove i procese i određuju metode kontrole. Da bi proizvođač ili prodavac mogao verodostojno da dokaže da njegov proizvod ili usluga zadovoljava sve zahteve definisane standardom, postoji mogućnost sertifikacije.

Austrijski institut za standardizaciju (ON) nudi mogućnost sertifikacije usaglašenosti standarda za proizvode, kao što je, na primer, sistem „ÖNORM ... kontrolisano“. Ostale oznake usaglašenosti standarda Austrijskog instituta za standardizaciju su: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Detalje možete naći na sajtu www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

Osim toga, Austrijski institut za standardizaciju poznat je kao kompetentna ustanova ovlašćena za izdavanje sertifikata o usaglašenosti standarda EZ, kao i sertifikata o kontroli proizvoda domaćih proizvođača kao preduslov za CE-obeležavanje građevinskih proizvoda. Ako ste zainteresovani, možete se obratiti Austrijskom institutu za standardizaciju:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA