Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pravo

Scena razgovora © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Za Vas u ulozi uvoznika bi sledeće četiri austrijske pravne oblasti trebale da budu od značaja:
Ugovorno pravo, devizno pravo, izvozne odredbe i propratna dokumentacija kao i arbritraža u Austriji. Ovde ćete naći osnovne informacije i kontakt adrese za dodatna obaveštenja.

Sadržaj:

Osnove austrijskog ugovornog prava

Osnovne zakonske odredbe u vezi sa ugovornim pravom regulisane su u austrijskom Opštem građanskom zakoniku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB) kao i u Zakoniku o preduzetništvu (Unternehmensgesetzbuch - UGB) koji je 1. januara 2007. godine stupio na snagu. Zakonik o preduzetništvu - UGB sadrži uredbe za sve poslove preduzetništva.

Austrijsko ugovorno pravo se zasniva na principu ugovorne slobode, što znači da ugovorne stranke mogu slobodno da regulišu svoje ugovorne odnose, izuzev ako su ugovorne odredbe protivzakonite ili nemoralne. Pod ugovorom se podrazumeva da obe ugovorne stranke izjavljuju uzajamnu saglasnost o ponudi i da je prihvataju. U osnovi ni ponuda ni prihvatanje nisu vezane za određenu formu. Prema austrijskom pravu su i usmeni dogovori, a - pod određenim uslovima - i prećutni dogovori pravosnažni.

Medutim, ima nekoliko izuzetaka u pogledu slobode forme, kao što su, recimo, garancijski sporazumi, ugovori o osiguranju i neki sporazumi koji podležu zaštiti potrošaca. Ovakve ugovore neophodno je pismeno formulisati da bi bili pravosnažni.
Propisane forme su još strože kada je u pitanju notarski akt. Notarski akt neophodan je pre svega prilikom zasnivanja društva kao i za postupak odricanja od udela u društvu sa ograničenom odgovornošču (GmbH).

Preduzetnički poslovi se po pravilu odvijaju prema Opštim uslovima poslovanja (Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB) jednog od ugovornih stranaka. Prema austrijskom pravu Opšti uslovi poslovanja ne smeju nesrazmerno da oštete ugovornog partnera, a važe samo ukoliko je dotični ugovorni partner saglasan sa Opštim uslovima poslovanja.

Devizno pravo

Austrija ima vrlo liberalno devizno pravo, koje se zasniva na važećim uredbama Evropske zajednice i na austrijskom Zakonu o deviznom poslovanju (2004). Narodna banka Austrije (Österreichische Nationalbank - OeNB) nadležna je za kontrolu u Austriji na polju deviznog prava. Unutar Evropske zajednice važi princip slobodnog kretanja kapitala. Ne postoji pravno ograničenje za plaćanja i kretanje kapitala između Austrije i ostalih članica Evropske zajednice.

Takođe ni kada su u pitanju devizne transakcije sa zemljama van Evropske zajednice, sem u nekim izuzecima, nema ograničenja pri plaćanju, kada se radi o spoljnoj trgovini, investicijama ili drugim vrstama transakcije. Isto važi i za izvoz kapitala, dividendi, dobitaka ili drugih prinosa. Austrijska preduzeća uživaju neograničen pristup austrijskom tržištu kapitala. U nekim slučajevima je, međutim, obavezno prijavljivanje deviznih transakcija kod Austrijske narodne banke, prvenstveno u statističke svrhe.
Dodatna obaveštenja možete dobiti kod:
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Izvozne odredbe i propratna dokumentacija

Za neometani protok robe prilikom izvoza za Austriju potrebna je odgovarajuća izvozna dokumentacija uključujući vanrednu dozvolu i certifikat o poreklu robe. Kao članica Evropske zajednice Austrija je usvojila evropske izvozne odredbe, što znači da su svi izvozi u potpunosti oslobođeni od carinskih dažbina i poreza na promet.
Izvozna dokumentacija zavisi od sledećih faktora, sem ako se vrši izvoz u neku drugu zemlju-članicu Evropske zajednice:

  • od vrednosti robe,
  • od mesta isporuke robe
  • kao i od toga, da li roba podleže izvoznim ograničenjima.

U slučaju kada izvozna roba podleže izvoznim restrikcijama, austrijski prodavac ima sledeće obaveze. On mora

  • da prijavi izvoz robe kod nadležne carinske ustanove u Austriji i
  • da priloži transportnu dokumentaciju, uredan račun i potrebnu izvoznu dozvolu.

Izvoznim restrikcijama obuhvaćeni su naročito oružje i roba dvostruke namene (dual use goods).

Arbitražni postupak u Austriji

Kada su u pitanju međunarodni ugovori, rešavanje spora putem arbitražnog postupka u Austriji pruža određenu prednost: austrijske arbitražne presude na bazi međunarodnih sporazuma izvršive su u skoro svim pravnim uređenjima. Republika Austrija je ugovorni partner svih važnijih bilateralnih i multilateralnih Sporazuma, između ostalog i Njujorške konvencije o priznavanju i izvršenju međunarodnih arbitražnih presuda (1958).

Sporazum o arbitraži prema austrijskom pravu mora biti pismeno sačinjen da bi bio pravosnažan. Arbitražna klauzula putem sporadičnih elektronskih ili faks dopisa ispunjuje taj zakonski uslov. Preporučuje se u ugovorima međunarodnog karaktera zaključiti arbitražni sporazum. Rešavanje spora pomoću arbitraže omogućuje brži postupak. Na kraju sledi arbitražna presuda koju sprovode i austrijski državni sudovi.

Međunarodni arbitražni sud Privredne komore Austrije u Beču je poznata arbitražna organizacija. Kao međunarodna ustanova za rešavanje sporova sve je popularnija i u znatnoj meri doprinosi dobrom glasu Austrije kao mesto za međunarodnu arbitražu.
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA