Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Lider na svetskom tržištu mašina za ambalažnu plastiku? Najveći svetski proizvođač presvučenog recikliranog kartona? Proizvođač prvog klimatski neutralnog papira? Cevi sa 70% manjim sadržajem materijala na bazi nafte? Providna plastična ambalaža za jaja od recikliranog materijala? Austrijski dobavljači papira i ambalaže su inovativni i uspešni.

Austrijska industrija ambalaže okrenuta je međunarodnom tržištu i uspešna je u celom svetu zahvaljujući svojim proizvodima. Austrijska industrija papira takođe je prisutna u celom svetu. Njena stopa izvoza iznosi preko 85%. Na 27 lokacija proizvodi se oko 5,2 miliona tona papira i kartona i 1,5 miliona tona celuloze.

Životna sredina i održivost

Austrijska industrija papira i ambalaže vodeća je na području ekološki prihvatljivih rešenja. Austrijska preduzeća u ovoj privrednoj grani pridržavaju se visokih ekoloških i tehnoloških standarda. Zalažu se za smanjenje opterećenja vode i vazduha, na primer koristeći  biogene CO2-neutralne izvore  energije. Važna tema za preduzeća u industriji ambalaže je izbegavanje otpada upotrebom bezbedne i funkcionalne ambalaže, posebno u sektoru namirnica. Visokokvalitetna i ekološki prihvatljiva rešenja austrijskih firmi neprestano pobeđuju na međunarodnim konkursima.

Individualci

Posebno jaka strana austrijskih firmi je realizacija individualnih rešenja u skladu sa željama kupaca. 

Na međunarodnom planu posebno su uspešni austrijski proizvođači mašina za industriju plastike, ali i proizvođači i obrađivači talasastog kartona. Što se tiče izgleda i prevoza, austrijska preduzeća se ističu kreativnošću i visokim kvalitetom. 

Na međunarodnom tržištu su takođe vrlo traženi proizvođači etiketa iz Austrije, na primer, sa individualnim bezbednosnim rešenjima za zaštitu proizvoda i marke. Etikete jednog austrijskog ponuđača nalaze se, na primer, na ruskoj votki.

Jedno austrijsko preduzeće vodeća je svetska kompanija u proizvodnji fleksibilne ambalaže. Snabdeva mnogobrojne međunarodne koncerne i lokalne tržišne lidere u prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane, farmaceutskoj industriji i industriji napitaka.

Ova grana ima dugu tradiciju: tako, na primer, jedan međunarodno uspešni proizvođač kartona i sklopivih kutija može se osvrnuti na istoriju preduzeća dužu od 100 godina. 

Vodeća svetska firma u proizvodnji papira za cigarete i filter-papira isporučuje svoje proizvode u preko 100 zemalja i ima tradiciju staru nekoliko stotina godina.

Izazovi budućnosti

Demografske promene utiču na ovaj sektor. Za domaćinstva s jednim licem, decu i starije ljude traže se specijalna rešenja za proizvode. Pri tome se u obzir moraju uzeti sve strožije zakonske smernice, bilo da se radi o obavezi označavanja ili o ekološkim zahtevima. Naročito je bitno da se ponude "shelf ready"- rešenja za ambalažu koja smanjuju troškove, a to je isto tako područje na kojem austrijski ponuđači svojim međunarodnim kupcima isporučuju proizvode najvišeg kvaliteta.
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA