Inhalt

Covid-19 situacija v Sloveniji

Vse o Covid-19 situaciji v Sloveniji, prehajanju meje med Slovenijo in Avstrijo ter o protikoronskih ukrepih za podjetja (zadnja posodobitev: 12. april 2021).
listen

covid-19 NOVIčNIK

Ostanite na tekočem! ADVANTAGE AUSTRIA Slovenija vas obvešča o aktualnih protikoronskih ukrepih s pomočjo COVID-19 novičnika. Prijavite se lahko TUKAJ.
listen

Prehajanje meje med slovenijo in avstrijo

mejni prehodi na mejnem območju z avstrijo

Kontrolne točke kategorije A (na katerih je dovoljen prestop meje vsakomur in obratujejo neprekinjeno) so:

 1. Karavanke,
 2. Ljubelj,
 3. Šentilj (avtocesta),
 4. Gornja Radgona in
 5. Gederovci.

Kontrolne točke kategorije B na cestnih povezavah so:

 1. Holmec (med 5. in 23. uro),
 2. Vič (med 5. in 23. uro),
 3. Šentilj - magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
 4. Trate (med 4.30 in 7.30 uro ter 16. in 20. uro),
 5. Jurij (med 6.00 in 7.30 uro ter 16. in 18. uro) in
 6. Kuzma (med 4. in 23. uro).

Na kontrolnih točkah kategorije B je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena odloka. 

Prestop državne meje izven kontrolnih točk kategorije A in kategorije B ni dovoljen, razen za prebivalce obmejnih občin.

Pogoj za prestop meje je ne glede na čas in kraj prestopa meje izpolnjevanje pogojev za vstop v državo.

Vstop iz Avstrije v Slovenijo:

Na rdečem seznamu je celotna Avstrija.

Osebo, ki prihaja iz Avstrije se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži naslednje dokumente:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju in potrdila zdravnika se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

IZJEME 1. SKUPINA: Pri vstopu v Slovenijo je določenih 13 izjem, katerim se ne odredi karantena oz. pri vstopu v državo ne potrebujejo negativnega PCR Covid-19 testa (med drugim):

 • osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 • osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
 • osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
 • osebi z diplomatskim potnim listom;
 • dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Vse izjeme najdete na uradni strani TUKAJ .

IZJEME 2. SKUPINA: Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

 • čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 5 dneh po prehodu meje (OBRAZEC ZA DELOVNE MIGRANTE);
 • osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;
 • osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
 • državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

Vse izjeme najdete na uradni strani TUKAJ

V Republiki Sloveniji je gibanje omejeno na posamezne regije. Ob prečkanju regijskih mej priporočamo, da imajo potniki s seboj podpisano izjavo, ki jo najdete TUKAJ.

Vstop iz Slovenije v Avstrijo:

Od 15. januarja 2021 je za vstop v Republiko Avstrijo obvezna elektronska registracija. Obrazec za registracijo (PTC)  je na voljo na sledeči spletni strani: elektronska registracija potovanja. Registracija se lahko izpolni največ 72 ur pred vstopom v državo.

Prevod obrazca v slovenščino lahko najdete TUKAJ. Pozor, ta dokument je namenjen izključno lažjemu izpolnjevanju spletnega obrazca. Na mejnem prehodu je potrebno predložiti izpolnjeno uradno verzijo v DE ali ENG jezikih.

Če elektronska registracija ni možna, lahko izjemoma predložite naslednji formular, ki ga izpolnjenega v tiskani obliki predložite ob kontroli na meji. (Registracija v nemščini ali Travelregistration v angleščini). Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo izbrisani.

V skladu z odlokom so za vstop v Avstrijo veljavni sledeči testi:

 • Rezultat testa v DE ali ENG jezikih: Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca, rezultat testa, podpis osebe, ki izvaja test, žig institucije, ki izvaja test, oziroma črtno ali QR kodo. 
 • Rezultat testa v drugih jezikih: v kolikor zgoraj naštete informacije niso razvidne, ga je potrebno potrditi s prilogo Anlage C ali Anlage D.

Priznavajo se tudi testi, opravljeni v podjetju, v kolikor jih izvaja za to usposobljeno medicinsko osebje.

Prva skupina: Splošno pravilo

Za osebe, ki potujejo iz Slovenije v Avstrijo, velja ob vstopu v Avstrijo obvezna 10-dnevna karantena. Na podlagi negativnega izvida antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki se ne sme opraviti pred 5. dnevom karantene, lahko oseba zapusti karanteno.

Tudi osebe iz te skupine bodo morale po novem pri vstopu predložiti negativen (PCR ali antigenski) test. V primeru, da oseba pri prehodu meje ne predloži negativnega testa, se ga lahko opravi v roku 24-ih ur po vstopu v državo. Tudi v tem primeru je mogoče 10-dnevno obvezno karanteno zaključiti po 5 dneh s predložitvijo negativnega rezultata testiranja.

Druga skupina: Omiljeni pogoji

Pod pogojem, da se ob vstopu predloži negativen izvid PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur ali antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina), karantena ni potrebna za spodaj navedene osebe. Elektronska registracija potovanja je tudi v tem primeru obvezna! Povezava DE / EN

 • osebe na službenem potovanju (v ta krog oseb sodi npr. tudi osebje za 24-urno nego),
 • osebe, ki vstopajo na podlagi vabila sodišča,
 • osebo, ki spremlja osebo, ki vstopa iz medicinskih razlogov,
 • humanitarne delavce
 • imetnike diplomatskih izkaznic.

Tretja skupina: delovni migranti (dnevni in tedenski) ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev

NOVO! Od 1. aprila 2021 naprej je veljavnost negativnih COVID-19 testov (HAG in PCR) za osebe, ki prihajajo iz Slovenije ali tretjih držav, skrajšana na 72 ur (in ne več 7 dni). 

Te osebe se morajo ob vstopu v Avstrijo registrirati vsakih 28 dni (na sledeči spletni strani v nemškem ali  angleškem jeziku). Registracija pa je potrebna tudi vsakič, ko se spremenijo podatki, navedeni na obrazcu (npr. naslov, območje bivanja etc).

V kolikor delovni migrant ob vstopu v Avstrijo ne more predložiti negativnega rezultata testa, lahko test opravi v naslednjih 24-ih urah po vstopu v Avstrijo.  

Prevod obrazca v slovenščino lahko najdete TUKAJ. Pozor, ta dokument je namenjen izključno lažjemu izpolnjevanju spletnega obrazca. Na mejnem prehodu je potrebno predložiti izpolnjeno uradno verzijo v DE ali ENG jezikih.

Četrta skupina: Izjeme 

Vstop v Avstrijo brez omejitev - brez negativnega testa oziroma karantene in brez predhodne registracije - je možen za osebe, ki spadajo pod sledeče izjeme, pri čemer morajo izkazati upravičen razlog:  

 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu, npr. hude bolezni, primeri smrti, pogrebi, rojstva, varstvo in pomoč osebam v nujnih primerih, ki so potrebne podpore;
 • potnike v tranzitu brez postankov;
 • v primeru zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa;
 • osebe, ki prehajajo mejo v primeru nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter za komercialne prevoze praznih vozil in letal. 

Več informacij najdete v našem zborniku v nemškem jeziku TUKAJ.

TRANZIT ČEZ SLOVENIJO

Tranzit pomeni, da mora oseba v 6 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita. Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

listen

SITUACIJA V SLOVENIJI

AKTUALNI UKREPI V SLOVENIJI

Za vas smo zbrali najpomembnejše informacije:  

 • obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih;
 • omejitev gibanja na posamezne regije;
 • javni prevoz se izvaja v omejenem obsegu;
 • prepoved zbiranja ljudi.
listen

samoplačniško covid-19 testiranje

Informacijo o hitrih antigenskih testih v Sloveniji najdete v slovenščini TUKAJ.

Seznam mest, kjer je mogoče samoplačniško testiranje na okužbo s koronavirusom v Sloveniji (antigenski test ter PCR test), najdete v nemškem jeziku TUKAJ.

Seznam centrov za samoplačniško PCR testiranje v Avstriji pa najdete v nemškem jeziku TUKAJ.

Prijava za brezplačno hitro Covid-19 testiranje v Avstriji najdete TUKAJ.

Seznam lekarn v Avstriji, ki imajo v svoji ponudbi zajeto tudi brezplačno hitro testiranje na Covid-19 najdete TUKAJ.

listen

UKREPI ZA GOSPODARSTVO

V zborniku v nemškem jeziku TUKAJ si lahko preberete več o petem antikorona paketu gospodarskih ukrepov za podjetja, o šestem paketu ukrepov  v zborniku TUKAJ o sedmem paketu ukrepov v zborniku TUKAJ ter o osmem paketu ukrepov v zborniku TUKAJ. Vsi zborniki so pripravljeni v nemškem jeziku.