Nastavitve piškotkov

Tukaj lahko vidite oz. spremenite nastavitve piškotkov različnih orodij, ki so v uporabi na www.advantageaustria.org in njihovih poddomenah.


Shrani spremembe
Advantage Austria Prikaži navigacijo

Avstrijsko gospodarstvo v Sloveniji: Kaj bo zaznamovalo leto 2019?

10. januar 2019

Avstrijska podjetja so s približno 3,5 milijardami evrov največji tuji investitor v Sloveniji, njihove naložbe predstavljajo kar 25,6 odstotkov vseh neposrednih tujih naložb. Podjetja so aktivna v skoraj vseh gospodarskih sektorjih in sodijo večinoma med vodilne na trgu. V Sloveniji je trenutno več kot 1.000 podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zaposluje približno 20.000 ljudi. Gospodarsko sodelovanje med obema državama je že tradicionalno zelo uspešno, dinamično in je do letos konstantno naraščalo. Zunanja trgovina med državama je na visoki ravni ter se še naprej dobro razvija. Peter Hasslacher, direktor ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana poudarja: »Slovenija je dandanes - gledano na število prebivalcev - najpomembnejši gospodarski partner Avstrije.«

Slovenija ostaja privlačna za avstrijske naložbe 

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana , uradno predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji, je kot vsako leto izvedla anketo na temo aktualne gospodarske klime v Sloveniji. Predstavniki avstrijskih podružnic v Sloveniji, izbrani uvozniki in prodajni partnerji avstrijskih podjetij so izrazili svoje mnenje o stanju slovenskega gospodarstva, svojem poslovanju ter poslovnih pričakovanjih.

Rezultati ankete so ponovno zelo vzpodbudni. Več kot 90 odstotkov avstrijskih podjetnikov meni, da bo Slovenija tudi v letu 2019 privlačno investicijsko okolje. 60 odstotkov vprašanih je mnenja, da se je gospodarsko stanje v preteklem letu izboljšalo in bo tudi v letu 2019 ostalo nespremenjeno. Več kot polovica vprašanih podjetij napoveduje, da se jim bodo v naslednjem letu povečali prihodki in število naročil.

Peter Hasslacher izpostavlja: »Slovenija nudi zelo privlačno poslovno okolje. Avstrijska podjetja in vlagatelji se zavedajo, da imajo v neposredni bližini, tik pred vrati, nadvse zanimiv, dinamičen, stabilen, konkurenčen in zanesljiv trg, ki nudi številne možnosti.«

Vprašana podjetja so izrazila tudi mnenje o ukrepih, ki bi jih morala izvesti slovenska vlada, da bi postala Slovenija za investicije še atraktivnejša. Skoraj 40 odstotkov podjetij si želi zmanjšanje davčnih obremenitev, poleg tega pa si vprašani želijo tudi zmanjšanje administrativnih ovir, večjo fleksibilnost trga dela ter stabilizacijo politične situacije.  

Avstrijski investitorji se soočajo s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile

Avstrijska podjetja so zelo zadovoljna s kakovostjo, izobrazbo in motivacijo delovne sile v Sloveniji, cenijo pa tudi dostop do javnih razpisov ter njihovo transparentnost. Kritične točke slovenskega investicijskega okolja ostajajo davčna obremenitev podjetij, javna uprava, nefleksibilnost delovnega prava ter nizka razpoložljivost delovne sile. Skoraj polovica vprašanih avstrijskih podjetij v Sloveniji se srečuje s problematiko pomanjkanja kvalificirane delovne sile. 73,3 odstotkov vprašanih podjetij, ki se soočajo s pomanjkanjem, zaznavajo manko delavcev s poklicno izobrazbo, preostala četrtina podjetij (26,7 %) pa se sooča s primanjkljajem delavcev z visokošolsko stopnjo izobrazbe. 

Poleg vsesplošnega pomanjkanja kvalificiranega kadra izpostavlja Hubert Culik, generalni direktor skupine Helios v Sloveniji, vodilnega proizvajalca barv in premazov, tudi pomanjkanje praktičnega poklicnega usposabljanja: »Veliko naših novozaposlenih potrebuje pred začetkom dela in kljub ravnokar zaključenemu izobraževanju še dolgotrajno praktično usposabljanje. Nekateri poznajo osnovne tehnične procese celo samo v teoriji. Zaradi tega bi bila zelo smiselna uvedba dualnega sistema izobraževanja, ki kombinira poklicno izobraževanje v šoli in praktično usposabljanje oziroma vajeništvo v podjetju. S tem sistemom pa je povezanih še veliko pozitivnih stranskih učinkov. Veliko podjetij svoje vajence po zaključenem izobraževanju takoj zaposli, s čimer se izognejo mukotrpnemu iskanju zaposlitve. Medsebojno zaupanje je večje, odnosi so pristnejši, potencial za nadaljnji razvoj je boljši – konec koncev vajenci odraščajo v in skupaj s podjetjem.« Mimogrede, svojo impresivno kariero je Culik, trenutno odgovoren za 2.200 zaposlenih in letni promet v višini približno 400 milijonov evrov, pred 54 leti začel z vajeništvom v podjetju, ki ga danes vodi.  

Čezmejni projekt INNOVET kot korak k rešitvi

Da predstavlja dualno poklicno izobraževanje pomemben korak pri reševanju problema pomanjkanja kvalificirane delovne sile, se zavedajo tudi pri ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana. »Zavedanje, da problem obstaja, je ena stvar. Za uspešno reševanje le-tega pa morajo podjetniki včasih razmišljati tudi zunaj okvirjev, začeti nova sodelovanja in se spopadati s povsem novimi temami«, meni Paul Olynec,  projektni manager pri ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana in vodja čezmejnega Interreg projekta INNOVET. »Pri projektu INNOVET je v ospredju obnovitev sekundarnega poklicnega usposabljanja. Zavzemamo se za več praktičnega usposabljanja, uvajanje novih učnih gradiv, nova sodelovanja in sinergije ter izboljšanje ugleda poklicnega izobraževanja. Izjemno pomembno je, da se novih odgovornosti pri usposabljanju bodočih strokovnjakov zavedajo tudi podjetja. Za začetek smo se osredotočili na usposabljanje kovinskih tehnikov s specializacijo na varjenju, kajti tu je pomanjkanje ustreznega kadra še posebej veliko, možnosti na trgu dela pa so odlične. V naslednjem šolskem letu bomo skupaj z našimi projektnimi partnerji ponudili tudi prva pilotna usposabljanja za mlade. Dijaki Šolskega centra Ptuj bodo večino svojega praktičnega usposabljanja preživeli v podjetju, med drugim pri avstrijskem proizvajalcu žerjavov Palfinger v Mariboru.«

Posodobljeno:
10. januar 2019
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA