Nastavitve piškotkov

Tukaj lahko vidite oz. spremenite nastavitve piškotkov različnih orodij, ki so v uporabi na www.advantageaustria.org in njihovih poddomenah.


Shrani spremembe
Advantage Austria Prikaži navigacijo

HILL International Slovenija: Pravi ljudje na pravem mestu

2. september 2019

HILL je avstrijska svetovalna družba, ustanovljena leta 1975, z danes razvejano mrežo enot v več kot 30-ih državah. Je partner na poti umeščanja in razvoja posameznikov, timov, organizacije in strategije. O največjih uspehih in najbolj zanimivih izzivih podjetja je z nami spregovorila direktorica HILL Slovenija Mojca Križnar.

  • Nam lahko na kratko predstavite vaše podjetje? Kako dolgo ste že prisotni na slovenskem trgu? 

HILL International je svetovalna družba in vaš partner na področjih iskanja, izbora in razvoja ključnih kadrov in delovnih sredin. Matična družba je bila ustanovljena leta 1975 na Dunaju, podjetje v Sloveniji pa leta 1993. Danes nudi družba razvejano mrežo enot v več kot 20-ih državah v CEE regiji. Naši poslovni psihologi, izkušeni svetovalci in razvojniki sledijo skupni humanistični filozofiji. Smo strokovnjaki in smo predvsem ljudje, ki verjamemo, da se uspeh poslovanja in organizacije prične z vero v ljudi in ustvarjanjem pogojev za udejanjanje njihovih potencialov.  

  • Katere so glavne prednosti vaših storitev? 

Znanstveno zasnovana metodologija, humanističen pristop, ugled in izkušnje.  
Verjamemo v znanstveni pristop in ta nas tudi razlikuje od drugih podjetij na trgu. Na Dunaju imamo lasten razvojno-raziskovalni center, ki razvija vedno nove pristope in orodja, ki nam zagotavljajo natančen in hiter vpogled v strukturo posameznika in znižujejo tveganja naših poslovnih partnerjev pri sprejemanju pomembnih zaposlitvenih in razvojnih odločitev.Humanističen pristop živimo v vsakem koraku. Zagotavljamo korekten, pristen in pošten odnos, tako z naročniki, kot s kandidati in udeleženci v naših procesih. Svoj ugled gradimo na odnosu in izkustvenem znanju, ki ga lahko merimo v času - preko 40 let obstoja skupine in preko 25 let prisotnosti na slovenskem trgu - ali v odzivnosti kandidatov na naš poziv.   

  • Kako najdete pravo osebo za posamezno delovno mesto? 

Vse se prične z vzpostavitvijo odnosa zaupanja z naročnikom in podporo pri oblikovanju zahtev in posebnosti delovnega mesta. Enako pomembno je naše jasno razumevanje organizacijske kulture in vrednostnega sistema delovne sredine, za katero bomo iskali kandidata. Iskanje je obrt. Naša uspešnost pri tem pa je plod dolgoletne prisotnosti in predvsem ugleda, ki smo si ga zgradili skozi leta razvoja korektnih odnosov na trgu delovne sile. Naša posebnost je pozornost in znanje na področju izbora, pri katerem uporabljamo lastno razvito diagnostiko in kateremu se posvečajo usposobljeni poslovni psihologi.   

  • Katere voditeljske veščine so potrebne za razvoj uspešnega tima? Kako vi prispevate k temu?   

Vzpostavitev zaupanja za odkrit dialog, prepoznavanje in kreiranje pogojev za udejanjanje ustvarjalnosti, umetnost poslušanja, zavestna prisotnost in podajanje širšega konteksta delovnim zadolžitvam. Naše delovanje je tesno povezano z razvojem tako vodij kot delovnih timov. Izvajamo dve ravni notranjih akademij voditeljskih veščin: za mlade talente do srednjega vodstva nabor konvencionalnih vodstvenih veščin; za vrhnje vodstvo pa nabor sodobnejših znanj, osredotočenih na razvoj subtilnejših kakovosti in pozornosti. Poleg tega izvajamo tudi tematske timske delavnice.     

  • S katerimi izzivi se soočate pri svojem delu na slovenskem trgu?

Na področju iskanja smo odvisni od razmer oz. ponudbe na trgu delovne sile. Na njem se že odraža pomanjkanje določenih profilov strokovnega kadra, npr. s področja sodobnih tehnologij. Izobraževalni sistem ne sledi spreminjajočim se potrebam in ritmu razvoja gospodarskih trendov. Ne glede na dvig zavedanja organizacij o pomenu vlaganja v ljudi in razvoj dobrih delovnih sredin, smo v Sloveniji še vedno pod povprečjem Zahodne Evrope. Sredstva, ki jih slovenske družbe namenjajo temu področju, so nekajkrat nižja v primerjavi z Zahodom. Organizacije s tem tvegajo izgubo dobrih ljudi, oziroma neatraktivnost za vedno bolj ozaveščene posameznike.     

  • Kakšni so cilji vašega podjetja za naslednja tri leta?  

V smislu dejavnosti iskanja in izbora bomo ostali osredotočeni na iskanje ključnih vodstvenih, vodilnih in strokovnih kadrov. Še naprej bomo razvijali pristope in orodja, ki naročnikom zagotavljajo oporo v procesu odločanja.
Trenutno zaključujemo z razvojem vprašalnika o zavzetosti, ki poleg določanja stopnje zavzetosti, vključuje tudi dimenzije vpliva na zavzetost, kar je pomembna dopolnitev.
Na področju razvoja vodij, timov in organizacij pa bomo, kot že do sedaj, nudili storitve razvite po meri. V tem je naša moč. Z znanjem, ki ga črpamo iz naše mreže in povezovanjem z vodilnimi svetovalci bomo nudili ekskluzivno partnerstvo na poti preobrazbe v atraktivne in humane delovne sredine. 

Kontakt:
HILL International d.o.o.
Vodovodna cesta 99a
SLO-1000 Ljubljana
T: +386 59 335 800
E: info@hill-int.si

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA