Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Rakúske technológie v oblasti Bezpečnosti a obrany sa starajú o lepší svet

5. jún 2018

Rakúske firmy z civilného a armádneho odvetvia patria vďaka svojim technológiám a celosvetovo uznávanému know-how k priekopníkom na medzinárodnej úrovni.

Globálny vývoj, medzinárodný terorizmus, cekraničná kyberkriminalita a vnútroštátne, resp. medzištátne konflikty predstavujú stále väčšie výzvy pre technológie a zariadenia určené na zabezpečenie bezpečnosti a obranu.

Ako odpoveď na tieto požiadavky ponúkajú rakúske firmy z odvetvia bezpečnosti a obrany širokú paletu produktov, služieb, technológií a poznatkov, ako napr. vozidlá a príslušenstvo, zbrane a muníciu, osobnú ochrannú výstroj ako aj informačné a komunikačné technológie a kybertechnológie. Vo všetkých týchto oblastiach disponujú rakúske podniky medzinárodne uznávaným know-how. 

Viac ako 100 rakúskych firiem z odvetvia bezpečnosti a obrany zamestnáva celkovo 32.000 zamestnancov a dosahuje ročný obrat cca. 2,5 mld. Euro. Väčšina z nich vyrába dual use produkty, ktoré je možné využívať rovnako na civilné, ako aj armádne účely. Export dosahuje vyše 90%. Základom pre konkurencieschopnosť týchto firiem sú výnimočné technológie, orientácia na zákazníka, vysoká kvalita a schopnosť vytvárať inovácie a riešenia na mieru.

Podrobné informácie o rakúskych firmách z odvetvia bezpečnosti & obrany sú k dispozícii v najnovšom vydaní publikácie FRESH VIEW: 

FRESH VIEW on Security and Defence, Nr.163 [pdf, 13,915.9kb]

Posledná aktualizácia:
4. júl 2018
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA