Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

„Born Global Champions“: Rakúsko ocenilo svojich najlepších

26. jún 2018

Ocenenie získalo 40 začínajúcich rakúskych firiem, ktoré sa hneď po založení pustili do medzinárodného podnikania.  

Celkovo 40 nových rakúskych firiem získalo 21. júna 2018 od Rakúskej hospodárskej komory ocenenie „Born Global Champions“. Ocenenie získavajú začínajúce firmy, založené najskôr v roku 2012, ktoré boli od začiatku aktívne na svetových trhoch, ponúkajú inovatívne produkty a služby a vykazujú rýchly medzinárodný rast.

Ďalšie ocenenie „Born Global Innovators“ získali nasledujúce tri firmy za prínos a podporu začínajúcich firiem: Agro Innovation Lab GmbH , Kapsch TrafficComAG a Primetals Technologies Austria GmbH  ktoré už niekoľko rokov poskytujú začínajúcim firmám svoje rozsiahle vedomosti, medzinárodné skúsenosti a celosvetovú sieť kontaktov. 

Jedno majú všetci ocenení, spoločné: odvahu, globálne myslenie a vnímanie sveta ako svojho trhu, vďaka čomu sú mimoriadne úspešní. Ich výnimočné výkony na pozícii inovatívnych lídrov zviditeľňujú Rakúsko ako miesto na podnikanie v medzinárodnom merítku.

Viac informácií o tohtoročných „Born Global Champions“ nájdete v špeciálnom vydaní  publikácie FRESH VIEW v anglickom jazyku:

FRESH VIEW Special edition: Austria’s Born Global Champions IV [pdf, 8,436.2kb]

Posledná aktualizácia:
4. júl 2018
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA