Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Future of Building – Konferencia, Výstava a B2B Rokovania: 4. - 5. Jún 2019 vo viedni

6. marec 2019

Dvojdňová konferencia je zameraná na najnovšie trendy v stavebníctve a je tiež príležitosťou pre rakúske firmy z oblasti stavebného priemyslu nadviazať vzťahy so zahraničnými partnermi. Predpokladaná účasť je celkovo až 600 firiem, inštitúcií a výskumných centier z odvetvia stavebníctva z celého sveta.

Konferencia sa koná 4. júna 2019 v budove Rakúskej hospodárskej komory (WKÖ) vo Viedni a zahŕňa

  • odborné prednášky a diskusie o aktuálnom vývoji a najnovších technológiách v stavebnom priemysle 
  • individuálne B2B rokovania s rakúskymi firmami
  • inovatívne workshopy na tému “Zelené budovy”, „Stavebníctvo a stavebné materiály budúcnosti“ a „Digitalizácia, prepojené budovy, rozšírená realita (Augmented Reality) “ ako aj 
  • odbornú výstavu celkovo až do 60 firiem a výskumných centier 

Počas druhého dňa konferencie, 5. júna 2019, sa konajú exkurzie k vybraným projektom v regióne Viedne, napr.  Smart City Aspern , drevostavby, inovativne mestské štvrte, dopravná infraštruktúra, atď.

Podrobné informácie o podujatí, registrácii, programe a online rezervácii B2B rokovaní s ostatnými účastníkmi nájdete na webstránke eventu .

Účasť na konferencii pre účastníkov zo zahraničia je bezplatná. Je však potrebná záväzná registrácia na webstránke eventu  a akceptácia podmienok účasti, ktoré sú stanovené Rakúskou hospodárskou komorou (WKÖ).

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA