Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Partner pre odpadové hospodárstvo

AVE je obchodnou skupinou s vedúcim postavením v strednej a východnej Európe v oblasti zberu, spracovania, recyklácie a likvidácie odpadov a recyklovateľných materiálov. Maximálna kvalita služieb a spoľahlivosť sú samozrejmosťou. Služby AVE v oblasti životného prostredia sú formované na jednej strane pochopením spoločnosti pre regionálne požiadavky a získaným medzinárodným know-how na strane druhej.

Kontajnery AVE na umiestnenie odpadu dnes používa už 8 miliónov ľudí v Českej republike, Južnom Tirolsku, Maďarsku, Moldavsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku a Ukrajine. V ostatných rokoch AVE vytvorilo úzke partnerstvá s viac ako 5 500 samosprávnymi orgánmi a asociáciami pre odpadové hospodárstvo v týchto krajinách. Do dlhodobého partnerstva s AVE sú v súčasnosti zapojené celé regióny. Tieto modely strategickej spolupráce (známe ako modely PPP) medzi AVE a samosprávnymi orgánmi pre odpadové hospodárstvo sa stali jedným z podporných pilierov v rámci skupiny AVE Group a zabezpečujú dlhodobú stabilitu likvidácie odpadov pre partnerov zo samosprávy.

AVE zabezpečuje na Slovensku služby v oblasti životného prostredia na najvyššej úrovni pre viac ako 250 000 obyvateľov a viac ako 1 000 obchodných a priemyselných zákazníkov, medzi ktorých patrí aj Volkswagen Bratislava. AVE zabezpečuje rozsiahle služby manažmentu odpadov aj pre Letisko Bratislava: vysoké nasadenie spoločnosti AVE môže každoročne zažiť okolo 1,5 milióna cestujúcich a príslušníkov technického personálu.
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA