Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Povinné údaje podľa § 25 mediálneho zákona

Sídlo

Rakúska hospodárska komora / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
contact@advantageaustria.org

V mene ktorej koná: Dr. Harald Mahrer, prezident

Pôsobnosť

ADVANTAGE AUSTRIA disponuje celosvetovou sieťou pobočiek a je agentúrou zastupujúcou rakúske záujmy v zahraničí. V rámci svojho zákonného poverenia zo strany Rakúskej hospodárskej komory (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) je najväčším rakúskym subjektom ponúkajúcim služby a podnety pre všetky medzinárodné hospodárske činnosti. ADVANTAGE AUSTRIA zastupuje ako zákonné záujmové zastúpenie rakúskych členov doma i v zahraničí.

Zameranie internetovej stránky

Podpora cieľov na danom poli činností

WWW.ADVANTAGEAUSTRIA.ORG

www.advantageaustria.org je projekt, ktorý patrí do kompetencie ADVANTAGE AUSTRIA v spolupráci s BMDW (Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie).

www.advantageaustria.org je hlavným rakúskym hospodárskym portálom v zahraničí.

S ohľadom na technické vlastnosti internetu sa nedá ručiť za autenticitu, správnosť a úplnosť informácií poskytovaných na internete. Nepreberá sa ani ručenie za dostupnosť alebo prevádzku predmetnej domovskej stránky a jej obsahu.

V miere právnej prípustnosti sa vylučuje akékoľvek ručenie za bezprostredné, sprostredkované, či iné škody, nezávisle od ich príčin, ktoré vzniknú používaním či nedostupnosťou dát a informácií na tejto domovskej stránke.

Obsah tejto domovskej stránky je chránený autorským právom. Uvedené informácie sú určené iba pre osobné účely. Bez súhlasu zodpovedného subjektu je zakázané akékoľvek následné využitie, predovšetkým ukladanie do databáz, kopírovanie, či akákoľvek forma obchodného využitia, ako i predávanie tretím osobám – a to i čiastočne alebo v prepracovanej forme. Jednotlivé obsahy tejto platformy dávajú k dispozícii spolupracujúci partneri. Tieto príspevky sú vyznačené linkami v podobe loga a nemusia nutne zodpovedať názoru WKÖ / ADVANTAGE AUSTRIA.

Hyperlinky na www.advantageaustria.org sú vítané. Prepojenie jednotlivých stránok našej ponuky do cudzích okien je povolené.

Informácie k rovnocennému prístupu k pohlaviu

Všetky údaje a formulácie na stránkach www.advantageaustria.org a vo všetkých dokumentoch, ktoré je možné z týchto stránok stiahnuť, sú v zásade (mienené) bez konkrétneho zamerania na gramatický či prirodzený rod a je potrebné ich v tomto zmysle aj interpretovať. Napr. výrazom „spolupracovník“ sa vždy myslí aj „spolupracovníčka“.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA