Налаштування кукі-файлів

Тут ви можете переглянути і, у разі необхідності, змінити налаштування кукі-файлів різних інструментів, які використовуються на сайті www.advantageaustria.org та його субдоменах.


Зберегти налаштування
Advantage Austria Показати навігацію

Імміграція з держав, які не є членами ЄС

З 1 липня 2011 р. діє система «Rot-Weiß-Rot - Karte» («червоно-біло-червона - картка»), яка призначена привернути до Австрії зацікавлених кваліфікованих фахівців з усіх країн світу. Ця заснована на певних критеріях система імміграції (система балів) дозволяє висококваліфікованим фахівцям з третіх держав (для осіб з держав-членів ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії діють інші правила) і членам їх сімей переселитися в Австрію на постійне місце проживання. Система «Rot-Weiß-Rot - Karte» була створена для наступних груп осіб:

зміст:

Загальна інформація про систему “Rot-Weiß-Rot - Karte“

Система “Red-White-Red Card“ дозволяє зацікавленим особам з держав, що не входять до складу ЄС, на підставі об'єктивних критеріїв безпосередньо визначити можливість імміграції та передумови для неї. Система балів ґрунтується на таких критеріях: 

 • кваліфікація
 • досвід роботи
 • знання іноземних мов
 • вік
 • навчання у Австрії (для особливо висококваліфікованих фахівців)

Документ «Red-White-Red Card» діє протягом 24 місяців і дає право на зайнятість у працедавця, для якого він був виданий. Після цього можна подати прохання про отримання  , що надає власнику вільний доступ до ринку праці.

Особи, які іммігрують в Австрію по системі «Rot-Weiß-Rot - Karte», не повинні підтверджувати знання німецької мови перед в'їздом на територію країни (тобто, на них не поширюється вимога про «підтвердженні знань німецької мови перед в'їздом»). Однак знання німецької або англійської мови принесе додаткові бали.

На членів сімей фахівців, що іммігрують по системі «Rot-Weiß-Rot - Karte», квоти не поширюються. Дані громадяни отримують документ «Rot-Weiß-Rot - Karte plus», який одразу ж забезпечує їм вільний доступ до ринку праці. На членів сімей поширюється вимога про «підтвердженні знань німецької мови перед в'їздом».

На рівні Європейського союзу також були створені правила імміграції кваліфікованої робочої сили, які реалізуються в кожній окремій державі-члені ЄС. В Австрії ці правила були зібрані в документі "EU Blue Card" («Блакитна карта ЄС») ".

Особливо висококваліфіковані фахівці

Для особливо висококваліфікованих кадрів діють наступні привабливі рамкові умови: 

 • Вони не зобов'язані пред'являти пропозицію від роботодавця.
 • За умови набору мінімальної кількості балів (70 з 100) дані особи отримують 6-місячну візу, яка дозволяє їм шукати роботу, знаходячись безпосередньо на території Австрії (т. зв. «Віза для пошуку роботи»).
 • Якщо за ці 6 місяців дана особа знаходить відповідне кваліфікації робоче місце, їй видається документ “Rot-Weiß-Rot - Karte“, причому додаткова перевірка ринку праці не проводиться.

В системі балів для особливо висококваліфікованих фахівців [pdf, 91.3kb] поряд із загальними критеріями - досвідом роботи, знанням іноземних мов і віком - враховується особлива професійна підготовка і здібності, в значній мірі необхідні на ринку праці Австрії.

Починаючи з 2019 року на основі постанови для певних професій із браком робочої сили може бути скорочено мінімальну кількість балів до 65.

У 2019 році це наступні професії:

 • дипломовані інженери сильнострумової електротехніки
 • дипломовані інженери машинобудування
 • дипломовані інженери з обробки даних
 • дипломовані інженери слабоструменевих систем і засобів зв'язку
 • дипломовані інженери, якщо не вказано інше
 • дипломовані інженери з економіки
 • дипломовані менеджери-управителі
 • лікарі

Клопотання про видачу «візи для пошуку роботи» можна подати у компетентному австрійському посольстві або консульстві.

Особи, які мають право безвізового в'їзду, можуть подати клопотання про видачу «Rot-Weiß-Rot - Karte» протягом безвізового перебування безпосередньо на території Австрії.

Дізнайтеся більше про процес подачі клопотання і перевірте за допомогою онлайн-калькулятора для підрахунку балів , чи відповідаєте Ви цим критеріям.

Фахівці дефіцитних професій

В Австрії існує значний попит на фахівців деяких професій, що має своїм наслідком нестачу кваліфікованих кадрів у цих галузях. Тому у відповідних фахівців із зарубіжних держав є хороший шанс отримати робоче місце. «Rot-Weiß-Rot-Karte» дає можливість іммігрувати до Австрії у спрощеному порядку і працювати тут за відповідної кваліфікації професії.

Щорічно на підставі аналізу потреб ринку праці складається і публікується список дефіцитних професій . Починаючи з 2019 року у постанові про кадри для окремих федеральних земель додатково може бути зазначено дефіцитні професії.

Фахівці з держав, які не є членами ЄС, можуть подати клопотання на отримання «Rot-Weiß-Rot - Karte» при дотриманні наступних умов:

 • Закінчена спеціальна освіта за однією з дефіцитних професій.
 • Наявність пропозиції від роботодавця в Австрії, яка передбачає відповідний мінімальний розмір заробітної плати згідно з нормами закону або колективного трудового договору , а також можливу доплату, звичайну для даної сфери діяльності.
 • Набір необхідної мінімальної кількості балів (55 з 90) за системою балів для фахівців дефіцитних професій. [pdf, 42.7kb]
   

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Дізнайтеся більше про процес подачі клопотання перевірте за допомогою онлайн-калькулятора для підрахунку балів , чи відповідаєте Ви цим критеріям.

Інші ключові фахівці вищої кваліфікації

Крім того, особи з держав, що не входять до складу ЄС, можуть знайти своє місце на різноманітному австрійському ринку праці, іммігрувати як «інші ключові фахівці». Ключові фахівці із зарубіжних країн можуть отримати «Rot-Weiß-Rot - Karte» при дотриманні наступних умов: 

 • Наявність пропозиції від роботодавця в Австрії, яка передбачає необхідний мінімальний розмір заробітної плати. При цьому регулярно виплачувані надбавки, одноразові виплати (напр., одноразові виплати за понаднормову роботу) і винагорода натурою можуть включатися в суму заробітної плати брутто.
  Мінімальний розмір заробітної плати на 2019 р.:
  • для осіб молодше 30 років - 2.610 євро брутто на місяць
  • для осіб старше 30 років - 3.132 євро брутто на місяць
 • Набір необхідної мінімальної кількості балів (55 з 90) за системою балів для ключових фахівців [pdf, 42.8kb].
 • Розглянувши ситуацію на ринку праці (перевірка на предмет наявності еквівалентної робочої сили), співробітники експертизи біржі праці встановлюють, що на ринку праці Австрії немає підходящих кандидатів на вибране кандидатом місце.

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Дізнайтеся більше про процес подачі клопотання і перевірте за допомогою онлайн-калькулятора для підрахунку балів , чи відповідаєте Ви цим критеріям.

Ключові фахівці - індивідуальні підприємці / Засновники стартапів

Ключові фахівці - індивідуальні підприємці

Значний внесок в австрійську економіку вносить добре розвинена сфера підприємництва, яку відрізняє висока експортна квота і вагомий інноваційний потенціал. Будучи розташованою в самому серці Європи, Австрія є центральним сполучним елементом між промислово розвиненими західноєвропейськими державами і перспективними ринками країн Центральної та Східної Європи. Характерні для підприємницького клімату Австрії сприятливі умови конкурентної боротьби і інтернаціоналізм забезпечують починаючим підприємцям із зарубіжних країн значні переваги.

«Rot-Weiß-Rot - Karte» для ключових фахівців - індивідуальних підприємців з держав, що не входять в ЄС, дозволяє іммігрувати до Австрії і заснувати тут компанію.

Майбутній вид діяльності самозайнятих висококваліфікованих осіб повинен передусім означати загальноекономічну вигоду для країни або, як альтернатива –значний вклад для одного конкретного регіону. Особливо це стосується

 • трансферу інвестиційного капіталу у даному виді діяльності в розмірі від 100 000 Євро, аб
 • створення нових чи збереженням існуючих робочих місць.

Ці передумови повинні бути висвітлені у бізнес плані та позитивно оцінені у письмовому висновку Служби зайнятості (AMS) .

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Більш детальна інформація про “Rot-Weiß-Rot - Karte“ для ключових фахівців - індивідуальних підприємців .

Засновники стартапів

Починаючи з жовтня 2017 року, засновники стартапів включаються у систему «Rot-Weiß-Rot - Karte» («червоно-біло-червона - картка») як кваліфіковані іммігранти, для них розроблена окрема система нарахування балів [pdf, 47.6kb].

Молоді підприємці, що мають намір відкрити свою справу, можуть претендувати на «Rot-Weiß-Rot - Karte» («червоно-біло-червона - картка»)  при виконанні наступних умов:

 • досягнута мінімально необхідна кількість балів (50 із 85);
 • розробка інноваційних продуктів, послуг, методів або технологій і їх виведення на ринок;
 • є переконливий бізнес-план для заснування підприємства та його роботи;
 • активна роль у керівництві підприємством через заявника;
 • підтверджене володіння капіталом у розмірі 50 000 євро (з яких не менше половини — власні кошти).

Через два роки засновник стартапу може перейти на «Rot-Weiß-Rot – Karte plus» («червоно-біло-червона - картка плюс») при виконанні наступних умов:

 • працевлаштування не менше двох співробітників на повний робочий день;
 • реальний особистий вплив на керівництво підприємством;
 • річний оборот не менше 200 000 євро або забезпечення фінансування у розмірі не менше 100 000 євро;
 • реальна пропозиція або розробка інноваційного продукту або послуги.

Виконання усіх умов має бути підтверджене письмовим висновком служби зайнятості (AMS). Перехід на Rot-Weiß-Rot-Karte plus для засновника стартапу пов’язаний із необмеженим доступом до ринку праці. Якщо умови для «Rot-Weiß-Rot-Karte plus» не виконані, засновник стартапу через два роки може подати заявку на отримання дозволу на тимчасове проживання.

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.


Іноземні випускники вищих навчальних закладів

Молоді люди з усього світу приїжджають в Австрію з метою здобути освіту в університетах і вищих спеціальних навчальних закладах країни. Під час навчання вони не тільки набувають професійні знання за обраним фахом, але й знайомляться з мовою і культурою Австрії, а також з особливостями здійснення трудової діяльності в державі. Їхні знання та вміння - це величезний потенціал для австрійської економіки.

Для випускників вищих навчальних закладів з держав, що не входять до складу ЄС, діє полегшений порядок отримання «Rot-Weiß-Rot - Karte» і роботи в Австрії.

 • Після закінчення навчання Ви можете впродовж 12 місяців перебувати в Австрії з метою працевлаштування, якщо Ви пройшли другий рівень навчання на дипломованого спеціаліста, закінчили бакалаврський чи магістерський курс або докторантуру австрійського університету, спеціалізованого вищого навчального закладу чи акредитованого приватного університету.
 • Дані особи можуть клопотати про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte” за наявності пропозиції від роботодавця, яка відповідає рівню отриманої ними освіти і передбачає встановлений мінімальний розмір заробітної плати.
  Мінімальний розмір заробітної плати на 2019 р.: 2.349 євро в місяць брутто
 • До цих осіб не застосовується ні система балів, ні перевірка співробітниками біржі праці на предмет наявності еквівалентної робочої сили.

Клопотання про видачу «Rot-Weiß-Rot - Karte» можна подати безпосередньо в Австрії протягом 12-місячного терміну перебування. Більш детальна інформація наведена на міграційному порталі .

Можливості здійснення трудової діяльності під час навчання:

Студенти з країн, що не є членами ЄС, можуть впродовж навчання здобувати практичні навики та працювати до 20 годин на тиждень.

При видачі дозволу на право здійснення трудової діяльності (відповідне клопотання подає роботодавець) перевірка на предмет наявності еквівалентної робочої сили не проводиться. Таким чином, суттєва перешкода на шляху до отримання даного дозволу усувається..

Члени сімей

“Rot-Weiß-Rot - Karte“ дає іноземним фахівцям та їх сім'ям можливість спільно побудувати своє життя в Австрії.

Члени сімей власників “Rot-Weiß-Rot - Karte“ або „EU Blue Card" (Блакитної карти ЄС) можуть подати клопотання про видачу так званої «Rot-Weiß-Rot - Karte plus». Це дозволяє їм також іммігрувати до Австрії: 

 • Для імміграції членів сімей не існує жодних обмежень (квот).
 • Члени сімей, що іммігрували, відразу отримують вільний доступ до ринку праці.
 • Однак перед в'їздом на територію країни дані особи зобов'язані підтвердити володіння німецькою мовою на рівні A1 згідно Загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою Загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою («підтвердження знань німецької мови перед в'їздом» ).
 • Вимога «підтвердження знань німецької мови перед в'їздом» не поширюється на членів сімей особливо висококваліфікованих фахівців і власників Блакитної карти ЄС. Вони не зобов'язані підтверджувати знання німецької мови.

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Інформація щодо окремих етапів подання клопотання .

Роздрукувати
©©ADVANTAGE AUSTRIA