Налаштування кукі-файлів

Тут ви можете переглянути і, у разі необхідності, змінити налаштування кукі-файлів різних інструментів, які використовуються на сайті www.advantageaustria.org та його субдоменах.


Зберегти налаштування
Advantage Austria Показати навігацію

Право

Situationsbild Beratungsgespräch © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Для Вас як імпортера особливе значення мають чотири галузі австрійського права: договірне право, валютне право, положення про вивезення товарів та супровідна документація, арбітраж в Австрії. Тут Ви знайдете загальну інформацію та отримаєте контакти для вирішення широкого спектру питань.

зміст:

Основи австрійського договірного права

Правові норми договірного права в Австрії регулюються нормами Загального громадянського правового кодексу (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch: ABGB) і Правовим кодексом підприємницької діяльності (Unternehmensgesetzbuch: UGB), який вступив у дію з 1 січня 2007 року. Правовий кодекс підприємницької діяльності визначає відповідні норми щодо врегулювання усіх підприємницьких дій

Австрійське договірне право базується на принципі свободи укладання договорів. Договірні сторони можуть вільно регулювати свої договірні відносини, якщо положення договору не є протизаконними і не порушують моральних норм. Договором вважається взаємне волевиявлення щодо формування пропозиції і її прийняття. Формулювання пропозиції і її акцептація принципово не прив'язуються до певної форми. За австрійським правом законними вважаються також усні домовленості і - за певних обставин – також домовленості в плані здійснення логічних дій (мовчазна домовленість).

Проте існують певні винятки стосовно цієї довільності форми, це стосується домовленостей щодо надання послуг у сфері забезпечення безпеки, укладання страхових договорів і деякі угоди, що стосуються захисту прав споживачів. Такі домовленості повинні бути сформульовані письмово, щоб набрати чинності. Ще строгіші вимоги до форми стосуються нотаріальних актів. Нотаріальні акти вимагаються в першу чергу для засвідчення факту заснування компаній і для відступу долі у підприємствах форми ТОВ.

Підприємницькі операції здійснюються зазвичай на основі "Загальних умов щодо ведення справ" (Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB) однієї з договірних сторін. Згідно з австрійським правом недопустимо, щоб "Загальні умови щодо ведення справ" однієї зі сторін неспіврозмірно порушували права іншого партнера і є чинними лише у випадку згоди партнера.

Валютне право

В Австрії дуже ліберальне валютне право. Австрійське валютне право базується на чинних положеннях ЄС і австрійському "Законі про валютні операції" (2004). Австрійський національний банк (OeNB) несе відповідальність за здійснення правового контролю щодо валютних операцій в Австрії. Всередині Європейського Союзу діє принцип вільного переміщення капіталу. Не існує жодного правового обмеження щодо здійснення платежів та руху капіталу між Австрією та іншими країнами, що є членами ЄС.

Також для здійснення валютних операцій з країнами, що не є членами ЄС, за незначним винятком, немає жодних обмежень для здійснення платежів, необхідних для проведення зовнішньої торгівлі, вкладення інвестицій та інших трансакцій, а також для вивезення капіталу, дивідендів, прибутків чи іншої виручки. Зарубіжні фірми можуть без обмежень мати доступ до австрійського ринку капіталу. В деяких випадках, проте, слід повідомляти Австрійському національному банку про здійснення валютних трансакцій. Це необхідно, головним чином, для статистичних потреб.

Детальнішу інформацію Ви може отримати в:
Австрійський національний банк
Otto Wagner Platz 3
1090 Wien
Austria
 
+43 1 40420 0
 
+43 1 40420 042399
 
http://www.oenb.at/en

Положення про вивезення товарів та супровідна документація

Для отримання дозволу на вивіз товарів з Австрії необхідна відповідна експортна документація включно із спеціальними дозволами і сертифікатами про походження. Як член ЄС Австрія прийняла європейські положення щодо вивозу товарів. Згідно з цими положеннями увесь експорт в цілому звільнено від сплати вивізого мита і податку на обіг.

Якщо експорт здійснюється в країну, що не є членом ЄС, то пакет документів на вивіз товару залежить від наступних факторів:

  • вартості товару,
  • місця призначення поставки товару,
  • а також від того, чи товар підлягає обмеженню на вивіз.

Якщо ж еспортований товар підлягає певним обмеженням на вивіз, то на австрійську компанію, яка продає товар, накладаються певні обов'язки. Вона повинна

  • зареєструвати вивіз товару у відповідній митниці в Австрії і
  • пред'явити транспортну документацію та належним чином оформлений рахунок і відповідні дозволи на експорт.

Обмеження на вивіз стосуються головним чином зброї та товарів "подвійного призначення".

Арбітраж в Австрії

Для врегулювання спорів з питань міжнародних договорів у арбітражному суді в Австрії існує суттєва перевага: австрійські рішення арбітражних судів на базі міжнародних договорів можна виконувати практично в кожній правовій системі. Австрійська Республіка виступає договірною стороною в усіх важливих дво- та багатосторонніх договорах, в тому числі і в Нью-Йоркській конвенції про визнання та допустимість до виконання рішень зарубіжних арбітражних судів (1958).

Арбітражна угода повинна відповідно до австрійського права бути заключена в письмовій формі, щоб набути чинності. Домовленість про передачу справи в арбітражний суд, досягнута шляхом обміну факсами чи електронними листами, відповідає вимогам закону з цього питання. В міжнародні договори рекомендується включати пункт про врегулювання спорів шляхом передачі справи до арбітражого суду. Врегулювання спору шляхом прийняття арбітражного рішення дозволяє порівняно швидке здійснення судової процедури. В кінцевому результаті позивачі отримують арбітражне рішення, обов'язкове до виконання також і в австрійських державних судах.

Міжнародний арбітражний суд Палати економіки Австрії у Відні є однією з найвідоміших арбітражних організацій. Як міжнародний погоджувальний орган для врегулювання правових спорів, він користується все більшою популярністю і суттєво сприяє позитивному іміджу Австрії як країни, де вирішуються міжнародні арбітражні спори.
Роздрукувати
©©ADVANTAGE AUSTRIA