Inhalt

ملاقات با شرکت های اتریشی در رویدادها

نمایشگاه ها، سخنرانی ها، معرفی ها و موارد بیشتر: رویدادها این فرصت را به شما می دهند تا از نزدیک با اتریش و اقتصاد آن آشنا شوید. تماس های جدید برقرار کنید، شبکه خود را حفظ کنید، در مورد بازار، کالاها و خدمات اطلاعات کسب کنید.