Inhalt

ديدگاه

Standard Content Module
listen

آشکارسازی بر طبق بند 25 از قانون رسانه های جمعی

مکان

Austrian Federal Economic Chamber / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
 contact@advantageaustria.org

نماینده مجاز: دکتر هارالد مارر، رئیس

Mission Statement

ADVANTAGE AUSTRIA با بهره گیری از شبکه جهانی ادارات خود، یک آژانس بین المللی اتریشی به شمار می رود. ADVANTAGE AUSTRIA در چهارچوب وظیفه اصلی اتاق بازرگانی اتریش مبنی بر ارائه خدمات و حمایت تمامی فعالیت های اقتصادی در سطح جهانی، اعضای اتریشی خود را مطابق با قانون در داخل و خارج از کشور حمایت می کند.

مسير و اهداف اين وب سايت

حمایت از اهداف حوزه کاری


 

ز دیدگاه خصوصیت های فنی اینترنت می توان اعتبار، صحت و تکمیل اطلاعات قرار داده شده در اینترنت را تضمین نمود. در عین حال تضمینی جهت دسترسی یا کار اجزاء وب سایت و محتوای آنها ارائه نخواهد شد.

هرگونه مسئولیت پذیری برای خسارات غیرمستقیم، مستقیم یا غیره، جدای از علت آنان در نتیجه استفاده یا عدم دسترسی به اطلاعات و داده های این وب سایت حاصل گردند، تا آنجا که قانون اجازه دهد، غیرممکن است.

محتوای این وب سایت محفوظ است. اطلاعات منتشر شده در آن تنها برای استفاده شخصی مجاز است. هرگونه استفاده نابجا از قبیل ذخیره سازی در پایگاههای داده، انتشار آنان در هر شکل و همچنین در اختیار قرار دادن حتی بخشی از آن یا در شکل تغییر یافته به شخص دیگری بدون مجوز سازمان مربوطه ممنوع است. محتوای هر یک از این زمینه ها توسط شرکای همکار در اختیار قرار می گیرند. اینگونه مقالات توسط نشانه ای خاص علامت گذاری شده اند و لزوما منعکس کننده نظرات اتاق بازرگانی اتریش نیستند.

 لینک به www.advantageaustria.org همواره مورد استقبال قرار می گیرند. هرگونه انتشار صفحات داخلی در شکل و فرم دیگر ممنوع است. 

اشاره به تساوی جنسیت ها

ااساسا تمامی مفالات و نوشتارها در www.advantageaustria.org و تمامی برنامه های قرار داده شده در این صفحات بدون در نظر گرفتن جنسیت نگاشته شده و اینگونه نیز تعبیر می شوند. به عنوان مثال در عبارت "تامین کننده مرد" همواره عبارت "تامین کننده زن" نیز مد نظر بوده است. در نوشتار از شیوه های دیگر نگارش بدلیل آسان تر شدن و درک بهتر چشم پوشی شده است.