Inhalt

آمار و ارقام

Standard Content Module
سیستم آموزشی اتریش یکی از بهترین ها در سطح جهانی است. یکی از برجسته ترین نکات این سیستم ارتباط تنگاتنگ آموزش با فضای کسب و کار است.
listen
 • 4.7 %

  سهم آموزش در تولید ناخالص ملی

  در سال 2018، 4.7٪ از تولید ناخالص ملی اتریش صرف آموزش و پرورش، به استثنای آموزش ابتدایی شده و این روند رو به افزایش است.

 • 31.2 %

  سهم دانش آموزان در آموزش دوگانه

  ر سال 2019، 31.2% درصد دانش آموزان دوره متوسطه در آموزش ترکیبی مدرسه و کسب و کار، سیستم دوگانه موفق، شرکت نموده اند.

 • 18.6 %

  سهم افراد دارای مدرک دانشگاهی

  18,6 % از جمعیت 25 تا 64 ساله دارای مدرک دانشگاهی یا آکادمیک هستند (2019).

 • 18

  درصد دانش آموزان به ازای هر کلاس درس

  در مقطع ابتدایی میانگین تعداد دانش آموزان به ازای هر کلاس درس در اتریش 18.3 است، میانگین OECD تعداد 21,1 دانش آموز است (2019).

listen
 
منبع: وزارت فدرال آموزش، علوم و تحقیقات
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اتریش در سال 2021
دانشگاه های دولتی 22
دانشگاه های خصوصی 16 
مراکز آموزش عالی 21
مجموع 59
منبع: OECD – آموزش در یک نگاه 2021، پروفایل کشور اتریش
هزینه آموزش در اتریش در سال 2018 
هزینه سرانه آموزش به ازای هر دانش آموز/دانشجو دلار آمریکا 17.469 
سهم مجموع هزینه های آموزش در تولید ناخالص ملی 4,7 %

آخرین بروزرسانی: : 11.07.2022