Inhalt

Impressum

listen

Extras din § 25 al legii referitoare la media

Punctul de referință

Camera Economică a Austriei / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
contact@advantageaustria.org

Reprezentant autorizat: Dr. Harald Mahrer, Președinte

Domeniul de activitate

Camera Economică a Austriei (ADVANTAGE AUSTRIA ) şi reţeaua sa de birouri comerciale reprezintă agenţia de relaţii internaţionale. Conform misiunii legislative, Camera Economică a Austriei (WKÖ) este cel mai mare ofertant de servicii pentru toate activităţile economice internaţionale. ADVANTAGE AUSTRIA reprezintă interesele membrilor săi atât pe plan intern cât şi pe plan extern.

Pagina de internet www.advantageaustria.org

Promovează obiectivele companiile austriece.


Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice ale funcţionării internetului nu se poate garanta autenticitatea, exactitatea şi complexitatea informaţiilor care sunt puse la dispoziţie pe această cale.

De asemenea nu se poate garanta disponibilitatea şi funcţionalitatea acestei pagini de internet şi a conţinutului său.

În acelaşi timp nu se poate pune problema preluării oricărei răspunderi privitoare la inadvertenţele apărute, sau la utilizarea sau neutilizarea datelor şi a informaţiilor.

Conţinutul acestei pagini de internet este protejat din punct de vedere al dreptului de autor.
Informaţiile sunt dedicate numai uzului personal. Este interzisă utilizarea lor în alte scopuri, respectiv salvarea lor în baze de date, multiplicarea lor, utilizarea lor sub orice altă formă sau de către terţi, fără aprobarea organizaţiei respective. Conţinuturile acestei platforme vor fi puse la dispoziţie partenerilor de afaceri, care pot fi prezenţi în această pagină prin ajutorul logo-urilor sau cu ajutorul link-urilor.

Hyperlinkurile pentru www.advantageaustria.org sunt binevenite. Orice anexare a domeniilor existente din pagina noastra de internet la alte frame-uri este interzisă.

Sugestii pentru înţelegerea terminologiei utilizate

În principiu, toate datele şi informaţiile cuprinse în www.advantageaustria.org , cât şi toate documentele download-ate nu se referă la anumite persoane sau sexe şi trebuiesc interpretate întocmai.
Spre exemplu, termenul de "furnizor" poate fi atribuit în egală măsură "furnizorilor sau furnizoarelor". El a fost denumit aşa pentru a facilita citirea.