Inhalt

NOI REGULI DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE VIAC 2021

De la 1 iulie 2021 a intrat în vigoare o nouă versiune a regulilor de arbitraj și mediere („Regulile de la Viena și Regulile de mediere de la Viena 2021”) și reguli noi de arbitraj și mediere, specifice procedurilor de investiții.

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

VIAC Schiedsordnung für Investitionsverfahren oferă propriile reguli de procedură, care țin cont de specificul arbitrajului investițional inclusiv de implicarea părților suverane și de efectele asupra chestiunilor de interes public și de ordine publică, oferind în același timp o soluție rentabilă. Un grup de lucru înființat special în acest scop format din reprezentanți ai Prezidiului și Secretariatului VIAC a elaborat acest nou regulament de procedură. Regulile oferă o alternativă accesibilă și avansată la soluționarea litigiilor de investiții.

Elaborarea acestor noi reguli a fost considerată ca o oportunitate de a adapta regulile existente de la Viena pentru litigiile comerciale la noile nevoi și evoluții de pe piață și pentru a deschide un nou domeniu de afaceri, respectiv administrarea procedurilor de arbitraj pentru litigiile succesorale cu reguli speciale.

Regulamentul VIAC de arbitraj și mediere din 2021 și noul regulament VIAC de arbitraj și mediere pentru procedurile de investiții sunt aplicabile tuturor procedurilor inițiate după 30 iunie 2021.