Inhalt

Bevándorlás nem EU-államokból

Standard Content Module
A képzett és érdekelt munkaerő Ausztriába való bevándorlását a világ minden tájáról 2011. július 1-je óta a „Rot-Weiß-Rot – Karte” („piros-fehér-piros kártya”) rendszer teszi lehetővé. Ez a kritériumokat tartalmazó bevándorlási rendszer (pontrendszer) lehetővé teszi a harmadik államból érkező (az EU-tagállamokból, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából és Svájcból érkező személyekre más rendszer vonatkozik) képzett munkaerő és annak családtagjai számára a tartós ausztriai letelepedést. A „Rot-Weiß-Rot – Karte” az alábbi célcsoportoknak készült:
listen

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” („piros-fehér-piros kártya”) rendszerének segítségével a nem EU‑tagállamokból származó érdekelt felek objektív kritériumok alapján közvetlenül megtudhatják, hogy jogosultak-e a bevándorlásra, és ha igen, ennek milyen feltételei vannak. A pontrendszer az alábbi kritériumokon alapul: 

 • Képesítés
 • Munkatapasztalat
 • Nyelvtudás
 • Kor
 • Ausztriai tanulmányok (különösen jól képzett munkaerő esetén)

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” 24 hónapra szól, és annál a munkadónál történő foglalkoztatást tesz lehetővé, amely számára a kártyát igényelték. Azután kérelmezhető a „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” („piros-fehér-piros kártya plusz”) amely a tulajdonosa számára szabad hozzáférést biztosít a munkaerőpiacra.

Azoknak a személyeknek, akik a „Rot-Weiß-Rot – Karte” segítségével vándorolnak be Ausztriába, nem kell igazolniuk a némettudásukat a beutazás előtt (ez nem tartozik hozzá a „Német a költözés előtt” kötelezettségekhez). Német vagy angol nyelvismerettel azonban pontokat lehet szerezni.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” segítségével bevándorló munkaerő családtagjaira nem vonatkozik kvótakötelesség, és ők „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” jogosultságot kapnak, amely azonnali szabad hozzáférést biztosít a munkaerőpiachoz. A családtagokra a „Német a költözés előtt” rendelkezései érvényesek.

Az Európai Unió szintjén is bevezettek olyan képzett munkaerőre vonatkozó bevándorlási szabályzásokat, amelyeket átültettek minden egyes EU-tagállam gyakorlatába. Ausztriában ez a szabályozás a „Blaue Karte EU” (EU kék kártya)" segítségével történik.

A különösen jól képzett bevándorlókra az alábbi kedvező keretfeltételek vonatkoznak: 

 • A bevándorlónak nem szükséges mindenekelőtt állásajánlatot igazolnia.
 • Ha eléri a legalacsonyabb pontszámot (legalább 70 pontot a 100 pont közül), kap egy 6 hónapos vízumot, amellyel Ausztriában helyben kereshet munkát („job-seeker-Visum", azaz "munkakeresési vízum”).
 • Ha ez alatt a 6 hónap alatt talál a képzettségének megfelelő munkahelyet, további munkaerő-piaci vizsgálat nélkül megkapja a „Rot-Weiß-Rot – Karte” igazolást.

Akülönösen jól képzett munkaerőre vonatkozó pontrendszer (PDF, 0.1MB) az általános kritériumok mellett, mint a munkatapasztalat, a nyelvtudás és a kor, a különleges képesítéseket és készségeket is figyelembe veszi, amelyek az osztrák munkaerőpiacon rendkívül keresettek.

Egy új rendelet értelmében 2019-től kezdve 65 pontra csökkenthető a minimális ponthatár néhány olyan foglalkozás esetében, ahol megnövelt igény mutatkozik az új munkaerő iránt.

Ezek 2019-ben az alábbi foglalkozások:

 • okleveles erősáramú mérnök
 • okleveles gépészmérnök
 • okleveles adatfeldolgozó mérnök
 • okleveles gyengeáramú és hiradástechnikai mérnök
 • okleveles mérnök (speciális szakterületek)
 • okleveles közgazdász (mérnök)
 • gazdasági vagyonkezelő
 • orvos

A „munkakeresési vízum” az illetékes osztrák nagykövetségen vagy a konzulátuson igényelhető.

Ha lehetséges a vízummentes beutazás, a „Rot-Weiß-Rot – Karte” kérelem a vízummentes tartózkodás közben, közvetlenül Ausztriában is igényelhető.

Tájékozódjon a kérelmezési eljárásról és az online pontszámító funkció segítségével rögtön ellenőrizheti is, hogy megfelel-e a kritériumoknak.

Bizonyos szakmák Ausztriában rendkívül keresettek, és ezeken a területeken hiány van képzett munkaerőben. Ezért a világ minden tájáról származó szakemberek jó eséllyel pályáznak állásra ezeken a területeken. A „Rot-Weiß-Rot – Karte” rendszerén keresztül lehetőség nyílik arra, hogy a munkavállaló egyszerűbben vándorolhasson be Ausztriába, és itt a képesítésének megfelelő szakmában dolgozzon.

A munkaerőpiac szükségletei alapján évente összeállítanak és nyilvánosságra hoznak egy listát a hiányszakmákról. 2019-től kezdve a hiányszakmák tartományi szinten is meghatározhatók a szakképzett munkaerőre vonatkozó rendeletben (Fachkräfteverordnung).

A nem EU-s országokból származó szakemberek az alábbi feltételek mellett igényelhetik a „Rot-Weiß-Rot – Karte” engedélyt: 

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve konzulátusnálvagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

Tájékozódjon a kérelmezési eljárásról és az online pontszámító funkció segítségével rögtön ellenőrizheti is, hogy megfelel-e a kritériumoknak.

A nem EU-s államokból származó személyek a sokoldalú osztrák munkaerőpiacon az „egyéb kulcsfontosságú munkaerők” bevándorlási kategória keretein belül is elhelyezkedhetnek. Nemzetközi kulcsfontosságú munkaerő a „Rot-Weiß-Rot – Karte” segítségével az alábbi feltételek mellett vándorolhat be az országba: 

 • Ön igazolást ad egy állásajánlatról, amely a szükséges minimálbért biztosítja. A rendszeresen kiszabott pótdíjak, átalányok (pl. túlórák átalánya) és juttatások itt beszámíthatók a bruttó bérbe.
  2019-as minimálbér:
  • 30 év alattiaknak havi bruttó 2.610 euró
  • 30 év felettieknek havi bruttó 3.132 euró
 • Ön eléri az egyéb kulcsfontosságú munkaerőt meghatározó pontrendszer (PDF, 0.1MB) minimális pontszámát (a 90 pontból legalább 55 pontot).
 • A munkaerő-piaci központ (AMS) a munkaerőpiac felmérését (kiegészítő munkaerővel kapcsolatos eljárás) követően megállapítja, hogy a megcélzott állásra az osztrák munkaerőpiacon nincs megfelelő munkaerő.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve a konzulátusnál vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

Tájékozódjon a kérelmezési eljárásról és az online pontszámító funkció segítségével rögtön ellenőrizheti is, hogy megfelel-e a kritériumoknak.

Önálló kulcsfontosságú munkaerők

Ausztria gazdaságát erős vállalkozói közeg jellemzi, amely magas exportkvótával és kivételes innovációs erővel büszkélkedhet. Európa szívében Ausztria átmenetet jelent és közvetítő szerepet tölt be a nyugat-európai ipari országok, illetve a közép- és kelet-európai fejlődő piacok között. A kezdő vállalkozások a világ minden tájáról profitálhatnak az ausztriai székhely kiváló versenyfeltételeiből és nemzetközi jellegéből.

A nem EU-s államból származó, önálló kulcsfontosságú munkaerő számára kiállított „Rot-Weiß-Rot – Karte” lehetővé teszi az Ausztriába való bevándorlást és egy vállalkozás alapítását.

Az önálló kulcsfontosságú munkaerő szándékolt üzleti tevékenységének különösen

 • az üzleti tevékenséggel kapcsolatos min. 100.000 euró összegű befektetési tőke tekintetében, vag
 • az új munkahelyek biztosítása, ill. a már meglévő helyekről való gondoskodás tekintetében

a gazdaság egészére, de legalább regionális szinten hasznosnak kell lennie. E feltétel teljesülését az üzleti tervben világosan ki kell fejteni és a Munkaügyi Központ (AMS) pozitív írásos szakvéleményével alátámasztani.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve a konzulátusnál vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

Az önálló kulcsfontosságú munkaerőnek kiállított „Rot-Weiß-Rot – Karte”részletei itt olvashatóak.

Start-up alapítók

2017 októberétől a start-up alapítókat szakképzett bevándorlóként bevonják a „Rot-Weiß-Rot - Karte” rendszerbe („piros-fehér-piros kártya”) és egy külön pontrendszert (PDF, 0.1MB) hoznak létre számukra.

Az alapítási szándékkal rendelkező induló vállalkozások akkor szerezhetik meg a „Rot-Weiß-Rot – Karte” („piros-fehér-piros kártya”), ha a következő feltételeknek eleget tesznek:

 • minimális pontszám elérése (50/85 pont)
 • innovatív termékek, szolgáltatások, eljárások vagy technológiák fejlesztése és azok piacra történő bevezetése
 • az alapításról és a működésről szóló meggyőző üzleti terv bemutatása
 • a kérelmet benyújtó személy aktív szerepet játszik a cégvezetésben
 • 50.000 eurós tőke igazolása (ennek legalább a fele saját tőke)

Két év után a start-up alapítók számára fennáll a lehetőség, hogy áttérjenek a “Rot-Weiß-Rot Karte plus” („piros-fehér-piros kártya plusz”) elnevezésű kártyára – amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

 • legalább két alkalmazott teljes munkaidőben történő foglalkoztatása
 • a kérelmet benyújtó személy valóban jelentős befolyást gyakorol a cégvezetésre
 • legalább 200.000 eurós éves forgalom elérése vagy minimum 100.000 euró összegű finanszírozás biztosítása
 • ténylegesen egy innovatív termék forgalomba hozatala vagy szolgáltatás nyújtása

A feltételek meglétét a  Munkaügyi Központ (AMS) írásos szakvéleménye igazolja. A „Rot-Weiß-Rot-Karte Plus” („piros-fehér-piros kártya plusz”) kártyatípusra történő áttérés korlátlan munkaerő-piaci hozzáférést jelent a start-up alapító számára. Amennyiben a „Rot-Weiß-Rot-Karte Plus” kártyatípus feltételei nem teljesülnek, két év elteltével letelepedési engedélyre válthatnak a start-up alapítók.

A „Piros-Fehér-Piros kártya” az illetékes külföldi osztrák nagykövetségen, ill. konzulátuson vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetőség van a vízummentes beutazásra.

A világ minden tájáról érkeznek fiatalok Ausztriába, hogy az egyetemek és főiskolák képzési ajánlataiból válasszanak. Tanulmányaik közben szakmai ismeretekre tesznek szert az adott képzési területen, ezenkívül megismerkednek a nyelvvel, a kultúrával és a munka világával. Ezekkel a megszerzett készségekkel és ismeretekkel a fiatalok hatalmas potenciált jelentenek az osztrák gazdaság számára.

A nem EU-s államokból származó diplomásokra a „Rot-Weiß-Rot – Karte” megszerzésével és az ausztriai munkavállalással kapcsolatban könnyített feltételek vonatkoznak.

 • Tanulmányaik befejezését követően még 12 hónapig maradhatnak Ausztriában álláskeresés céljából, amennyiben egy diplomát adó képzés legalább 2. szakaszát vagy egy alapképzés, egy mesterképzés vagy egy doktori képzés (PhD) egészét teljesítették egy osztrák egyetemen, főiskolán vagy akkreditált magánegyetemen.
 • A „Rot-Weiß-Rot – Karte” ebben az esetben akkor igényelhető, ha a fiatal személy olyan állásajánlatot kapott, amely megfelel a képzése színvonalának, és amellyel az előírt minimálbért keresheti.
  2019-as minimálbér: havi bruttó 2.349 euró 
 • A pontrendszeren nem szükséges végigmenniük, és a munkaerő-piaci központ (AMS) kiegészítő munkaerővel kapcsolatos eljárása is elmarad.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” közvetlenül Ausztriában is igényelhető a 12 hónapos tartózkodás alatt. További információt a migrációs portálontalálhat.

Foglalkoztatási lehetőségek a tanulmányok alatt:

A nem EU-s államokból származó diákok már a tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek és max. heti 20 órában dolgozhatnak.

A foglalkoztatási engedély kiadásának keretein belül (a kérelmet a munkaadó intézi) nem végeznek kiegészítő munkaerővel kapcsolatos eljárást. Ezzel jelentős akadály hárul el a foglalkoztatási engedély kiadása elől.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” lehetővé teszi a más országokból származó munkaerő és a családtagok számára, hogy Ausztriábanalakítsák ki közös életüket.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte”, illetve az "EU kék kártya" tulajdonosainak családtagjai egy ún. „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” („piros-fehér-piros kártya plusz”) engedélyt igényelhetnek. Ennek segítségével ők is bevándorolhatnak Ausztriába: 

 • A bevándorló családtagok száma nem korlátozott (nincs kvóta).
 • A kártya azonnali hozzáférést biztosít a szabad munkaerőpiachoz.
 • A beutazás előtt azonban igazolni kell az A1-szintű német nyelvtudást a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret követelményei szerint („Német a költözés előtt").
 • A különösen jól képzett munkavállalók családtagjaira, valamint az EU kék kártya tulajdonosaira a „Német a költözés előtt” előírásai nem vonatkoznak. Nekik előzetesen nem kell kötelezően igazolniuk a német nyelvtudásukat.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve a konzulátusnál vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

A kérelmezéskonkrét lépéseiről itt tájékozódhat .

Content Navigation