Inhalt

Impresszum

listen

Közlemény az osztrák médiatörvény 25 § megfelelően

Székhely

Austrian Federal Economic Chamber / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
contact@advantageaustria.org

Meghatalmazott képviselő: Dr. Harald Mahrer, elnök

Tevékenységi terület

ADVANTAGE AUSTRIA az elnevezése azon kereskedelmi külképviseletek világszerte működő hálózatának, amely Ausztria nemzetközi tevékenységének egyik eszköze. Az Osztrák Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) a törvény adta megbízatása keretében az ADVANTAGE AUSTRIA Ausztria legnagyobb szervizszolgáltatója és impulzus adója minden nemzetközi gazdasági tevékenység számára. Az ADVANTAGE AUSTRIA , mint törvényes érdekképviseleti szerv, képviseli az osztrák kamarai tagvállalatokat külföldön és belföldön egyaránt.

A honlap irányultsága ("Blattlinie")

A tevékenységi területek céljainak támogatása


Tekintettel az internet technikai tulajdonságaira nem vállalható garancia az interneten található információk valódiságára, helyességére és teljességére. Ugyanígy nem vállalhatunk felelőséget a jelen honlap elérhetőségéért vagy az üzemeltetéséért és annak tartalmáért.

Minden felelősséget a közvetlen, a közvetett és az egyéb károkért, függetlenül annak okától, ami az ezen honlap adatainak és információinak használatából vagy éppenséggel rendelkezésre nem állásából származhat, amennyire jogilag megengedett, kizárunk.

Ennek a honlapnak a tartalmát szerzői jogok védik. Az információk csupán a személyes használatot szolgálják. Minden további használat, különösen az adatok adatbankba tárolása, sokszorosítása és az üzletszerű használat minden formája, valamint harmadik félnek való továbbadása– akár részeiben vagy átdolgozott formában – a mindenkori szervezet hozzájárulása nélkül tilos. Ennek a platformnak egyes tartalmi elemeit kooperációs partnerek bocsátják a rendelkezésre. Ezeket a cikkeket linkkel ellátott logóval jelöljük és nem feltétlenül a WKÖ / ADVANTAGE AUSTRIA véleményét tükrözik.

Az www.advantageaustria.org honlapra mutató hyperlinkeket szívesen fogadjuk. A mi tartalmi kínálatunk egyes oldalainak idegen frame-ekbe történő minden beillesztése nem megengedett.

Tájékoztatás a nemek egyenlő elbánásáról

Alapvetően minden adat és írás az www.advantageaustria.org oldalon és minden erről az oldalról letölthető dokumentum nemektől való megkülönböztetés nélkül értendő és így is kell közölni. Így például mindenütt, ahol valamely „szállító”-ra való hivatkozással találkoznak, az az eredetiben a német nyelv megfelelő szavának mindkét nyelvtani nemű változatára („Lieferant” vagy „Lieferantin”) egyaránt értendő.
Ugyanígy kerüli a jobb olvashatóság végett az eredeti, német nyelvű változat a rövidített összevont írásmódot („Lieferanten und Lieferantinnen” szokásos rövídítése: „LieferantInnen” helyett egyszerűen: „Lieferanten”).