Inhalt

Sajtóközlemény: ABC – Indikátor – Kérdőív 2020 

A nemzetközi „ABC-indikátor 2020“ felmérésünkön Magyarországról 113 osztrák leányvállalat vett részt – kétszer annyi, mint 2019-ben!
listen
  • A COVID-válság negatív gazdasági hatásainak eredményeként a résztvevők a magyar gazdasági helyzet alakulását borúsnak látják – a válaszadók 70%-a szerint 2020-ban romlott a magyarországi gazdasági klíma.
  • A vállalatok számára a COVID-válság legnagyobb kihívása az ügyfelek csökkenő kereslete és a törvényi korlátozások voltak.
  • A résztvevő vállalatok 71%-a nem vett igénybe semmilyen állami támogatást

Az ADVANTAGE AUSTRIA Magyarország a 2016 óta évente elkészített ún. ABC-indikátor felmérés keretében a Magyarországon jelen lévő osztrák leányvállalatok vezetőit kérdezte meg az általános hangulatról, reformjavaslatokról, várható beruházásokról. Aktuális felmérésünkben azt is vizsgáltuk, hogy a helyi osztrák leányvállalatokat milyen mértékben érintette a COVID-helyzet. Az általános gazdasági hangulatról 2020-ban borús kép alakult ki, azonban a többség a 2021-es évre már optimistán tekint. 

A megkérdezettek 70%-a szerint a magyar gazdasági helyzet az elmúlt évben romlott, míg további 20% szerint változatlan maradt. A vállalatok 74%-a azt nyilatkozta, hogy 2021-ben magyarországi befektetéseik változatlanok maradnak vagy növekedni fognak, ami azt mutatja, hogy osztrák szempontból Magyarország továbbra is vonzó gazdasági környezetnek számít. 

Reprezentatív minta  

Az ABC-felmérésben részt vevő vállalatok tevékenységi körük szerint nagyban különböznek, ezért reprezentatív mintát adnak a magyarországi osztrák vállalatokról: 38% a szolgáltatóiparban, 31% a termelésben, míg 31% forgalmazóként van jelen. A megkérdezettek több mint 27%-a 20 millió eurónál nagyobb, további 13% pedig 11 és 20 millió euró közötti éves forgalmat ért el 2020-ban. A válaszadók 20%-ánál az exportarány 81% vagy annál nagyobb volt. 

Jövőbeli kilátások 

A 2021-re vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy a gazdaság visszatér a normális kerékvágásba: a vállalatok a 2020-as év csökkenő mutatói után az idei évre növekvő (vagy legalábbis változatlan) üzleti forgalmat (74%), megrendelési állományt (78%) és kapacitás-kihasználtságot (80%) remélnek. 

A vállalatok többsége (66%) az idei évre nem tervez változást a személyi állományban, míg közel 20% 2021-ben növelni szeretné a munkavállalók létszámát. Érdekes, hogy az előző évek eredményeivel ellentétben 2020-ban fontosabb tényezőnek tűnt a munkavállalók képzettsége (45%), mint azok rendelkezésre állása (42%). Hogyan válhatna még vonzóbb gazdasági helyszínné Magyarország? További szempontként a vállalatok a minőségtudatosságot (42%) és a vásárlóerőt (38%) említették. 

2020 meghatározó témája: a COVID-válság 

A vállalatok a legnagyobb kihívásként az ügyfelek csökkenő keresletét (40%) és a jogszabályok által előírt korlátozásokat (35%) határozták meg. Az érintettek mintegy 60%-a azt mondta, hogy cégjüket nem érintette a létszámleépítés. 

Szabályozási szempontból a vállalatok a következő tényezők javulását szeretnék: a gazdaságpolitika kiszámíthatósága, a bürokrácia csökkenése illetve a jogbiztonság növekedése. Ezeknek a témáknak a jelentősége különösen megnőtt a jelenlegi, gyors törvényhozással jellemzett időszakban. 

A válaszadók 71%-a nem vett igénybe semmilyen állami támogató intézkedést, mindössze 16%-uk vezetett be rövidített munkaidőt („kurzarbeit“). Védekező intézkedésként a vállalatok 81%-a home office munkavégzést tett lehetővé, többen megváltoztatták a dolgozók munkaidő-beosztását illetve különböző higiéniai intézkedéseket (kötelező maszkviselés, távolságtartás, fertőtlenítőszerek kihelyezése) vezettek be. 

Az osztrák gazdaság Magyarországon 

Ausztria Magyarország legnagyobb befektetői közé tartozik 10%-os részaránnyal, miközben az itteni osztrák vállalatok összességében 70.000 főt foglalkoztatnak. Jelenleg nagyjából 1.200 osztrák vonatkozású cég (egyszemélyesnél nagyobb és rendszeres ügyleteket bonyolító vállalat) működik aktívan Magyarországon. 

Az ADVANTAGE AUSTRIA Magyarország 

Az ADVANTAGE AUSTRIA Magyarország (az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztálya) az Osztrák Gazdasági Kamara külképviselete, és mint ilyen az osztrák gazdaság érdekképviseleti szerve Magyarországon 1955 óta. Az operatív tevékenységekhez tartozik többek között a magyarországi üzleti lehetőségek felkutatása az osztrák exportőrök számára, valamint a kapcsolatteremtés magyar üzleti partnerekkel. Az iroda vezetője Jürgen Schreder kereskedelmi tanácsos. 

További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére! 

ADVANTAGE AUSTRIA Magyarország
Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztálya
Telefon: +36 1 46 15 040
Fax: +36 1 35 11 204
E-mail: budapest@advantageaustria.org