Inhalt

Védettségi Igazolvány TAJ-Szám nélkül

Május 3-án a Magyar Közlönyben került kihirdetésre a 222/2021 számú kormányrendelet, mely a TAJ számmal nem rendelkezők védettségi igazolványára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A kormányrendelet május 13-án lép hatályba.
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

TAJ számmal nem rendelkezők védettségi igazolványa

 • Ha a  nem magyar állampolgár érintett útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a  védettségi igazolvány útlevél száma rovata az  érintett tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.
 • Ebben az esetben a védettségi igazolvány a tartózkodási engedély felmutatásával érvényes.
 • Ebben az esetben egészségügyi szolgáltató az EESZT-ben az érintett neve mellett a tartózkodási engedély számát  is rögzíti. 
 • A  TAJ számmal nem rendelkező, oltottság vagy fertőzöttség miatt védettségi igazolványra jogosult személy esetében – ha az  érintett azzal még nem rendelkezik – az  EESZT működtetője az  EESZT-ben technikai azonosítót képez, és az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.
 • A védettségi igazolványt Budapest Főváros Kormányhivatala  az oltást követően 8 napon belül kérelemre állítja ki.
 • A kérelemben a kérelmező
  • a nevét, 
  • az útlevelének okmányazonosítóját, 
  • személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját
  • vagy a tartózkodási engedélyének számát,
  • valamint a levelezési címét adja meg.

 • A kérelmet a  – bármely kormányablakban – csak személyesen lehet benyújtani.
 • A hatóság a TAJ szám helyett a a fenti adatokat adja át az EESZT működtetőjének.
 • Az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját, valamint a tartózkodási engedélyének számát adja át a hatóságnak.
 • A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.
 • Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.
 • A  Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a külképviselet a fenti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.